Multipla skleroza (MS), ki lahko v skrajnem primeru vodi tudi v invalidnost, je najpogostejše nevrološko obolenje med mlajšimi odraslimi. Diagnoza se največkrat postavi med 20. in 40. letom starosti. V Sloveniji živi okoli 3500 oseb z multiplo sklerozo, v vsej Evropi pa kar okrog 630.000 ljudi.

Za boleznijo pogosteje obolevajo ženske kot moški, razmerje med številom obolelih žensk in moških je 2:1. Vzroka za pojav multiple skleroze ne poznamo, vemo, da bolezen ni dedna, verjetno pa na njen nastanek vplivajo spremenjen dedni zapis in dejavniki iz okolja. Oseba ima prevalenco okolja, v katerem je živela do petnajstega leta starosti.

Pojavnost multiple skleroze je pri ljudeh, ki živijo v ekvatorialnem pasu nižja kot pri vseh, ki živimo v geografskih pasovih z manj sonca in posledično manj vitamina D v telesu.