Dobre rejske prakse se odražajo v kakovostni surovini, pomembna prednost domačega mesa pred uvoženim pa je poleg večje sledljivosti tudi nizka raba antibiotikov, ki jih drugod po Evropi še vedno uporabljajo na redni bazi. Tudi slovenski proizvajalci v proizvodnji mesa zagotavljajo visoke kakovostne in higienske standarde in kratke transportne poti, kar se odraža tako v kakovosti mesa (nizka stopnja stresa živali med transportom) kot v zmanjševanju vplivov na okolje.

Meso slovenskih proizvajalcev nedvomno odlikuje varnost, kakovost in svežina, z zagotavljanjem sledljivosti mesa od izvora do prodajne police pa potrošnik nedvomno ve, kaj je za svoj denar dobil. Tudi raziskave potrošniških navad v zadnjih letih kažejo, da imajo potrošniki vedno višjo stopnjo zaupanja v domače meso.

Slovenci vedno bolj zaupamo domačim mesnim izdelkom

Tesno sodelovanje države z domačo primarno in predelovalno živilsko industrijo je kot izjemen dosežek v prepoznavnosti slovenske kakovosti, s pričakovanimi dolgoročnimi učinki v slovenskem prostoru vzpostavilo nacionalno shemo Izbrana kakovost. Slednja z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja 100 % slovensko pridelavo in predelavo mesa, visoko stopnjo nadzora in zagotovljeno sledljivost od rejca do potrošnika.

2
Promocijsko gradivo
Meso »Izbrana kakovost – Slovenija« je plod odličnih rejskih praks in visokih standardov v proizvodnji mesa.

Kako prepoznamo kakovostne izdelke? 

Pravico do označevanja mesa z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« imajo izključno certificirani proizvajalci mesa, pri katerih je v postopkih neodvisnega (zunanjega) nadzora ugotovljeno, da je njihova pridelava in predelava mesa skladna pogojem in zahtevam iz veljavne Specifikacije za meso.

Z omenjenim znakom se označuje goveje, prašičje in perutninsko meso, ter mesni izdelki in pripravki, ki ustrezajo kriterijem iz omenjene Specifikacije in je kot informacija namenjen potrošnikom pri nakupnih odločitvah. Standardna pridelava in predelava mesa zahteva visoko stopnjo skrbnosti, Specifikacija za meso pa vzpostavlja dodatne pogoje za pridelavo in predelavo mesa, ki zagotavljajo visoko kakovost in dodaten nadzor.

4
Promocijsko gradivo
Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki kupcem zagotavlja nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.

Meso označeno z omenjenim znakom predstavlja živilo s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na pridelavo, predelavo, kakovost in poreklo osnovne surovine. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa, opredeljene v tej Specifikaciji, temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti in sledljivost mesa od rejca do potrošnika.

Specifikacija uvaja posebne kriterije v postopkih pridelave in predelave govejega, prašičjega in perutninskega mesa in zahteve za:

- pridelavo in predelavo mesa, ki presega zakonsko določeno raven 

- transparentnost in sledljivost porekla mesa od izvora do potrošnika 

- dodatno dvostopenjsko kontrolo z zagotavljanjem notranjih in neodvisnih zunanjih kontrol

- posebne pogoje trženja mesa z oznako Izbrana kakovost-Slovenija

3
Promocijsko gradivo
Meso »Izbrana kakovost – Slovenija« je najbolj odgovorna izbira.

Zakaj?

Specifikacija sledi strateškim ciljem razvoja slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalne industrije po zagotavljanju prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne in kakovostne hrane in je v osnovi namenjena spodbujanju potrošnika k nakupu mesa slovenskih pridelovalcev in predelovalcev, z namenom uresničevanja dolgoročnih ciljev - razvoj slovenske živinoreje in podeželja, zagotavljanje samooskrbe z mesom in krepitev položaja domače mesno predelovalne industrije.

Z nakupom mesa, ki je pridelano in predelano pod pogoji iz sheme Izbrana kakovost, skrbimo za varno in kakovostno prehrano, s tem pa tudi za svoje zdravje in dobro počutje. Uživanje kakovostne hrane je še zlasti pomembno za najbolj občutljive skupine prebivalstva – otroke, mladostnike, bolne in ostarele.

Poskrbite za varno in kakovostno hrano.

MI JO ZAGOTAVLJAMO, VI IZBIRATE.

GIZ mesne industrije Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana.