Program ROZA so na združenju osnovali pred dvema letoma, z njim bolnicam in njihovim svojcem ponujajo psihosocialno pomoč ob soočanju z diagnozo rak. Različne oblike pomoči so na voljo 365 dni v letu; individualni pogovori prek svetovalnega telefona ali v živo, podporne skupine za bolnice, njihove svojce in žalujoče ter tabori za otroke so ključni stebri programa ROZA. Program v letih od 2017 do 2019 sofinancira ministrstvo za zdravje, vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.

Direktor komuniciranja Mercator Iztok Verdnik
Europadonna
Svojo donacijo je že oddal tudi direktor komuniciranja pri Mercatorju Iztok Verdnik.

»Diagnoza rak ne prizadene samo bolnice, ampak tudi njene bližnje in poseže v odnose v družini, z otroki, s partnerjem, prijatelji, sodelavci. Pomemben del soočanja z boleznijo je čustvena podpora najbližjih, velikokrat pa bolnice doživljajo, da jih najbolje razume nekdo, ki ima sam podobno izkušnjo bolezni,« je o pomenu programa povedala Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna, ki je tudi sama pred leti zbolela za rakom.