Na podlagi pogovora, pregleda in laboratorijskih izvidov bo presodil, ali gre za sekundarno nespečnost kot posledico kake druge bolezni ali druge motnje spanja ali pa imate primarno psihofiziološko nespečnost. Redno vodite dnevnik spanja in ga pokažite zdravniku. Vanj beležite, kdaj ste zvečer ugasnili luč in kdaj ste zaspali, vpisujte trajanje budnosti ponoči, kdaj ste zjutraj vstali in kako ste se počutili čez dan. Vpišite tudi druge dogodke, ki po vašem mnenju vplivajo na vaš ritem budnosti in spanja.