Kot drugod po svetu, se je tudi pri nas pojavila potreba po ustanovitvi društva, ki bi vključevalo soproge tujih diplomatskih in gospodarskih predstavnikov. S pomočjo nekaj Slovenk je bilo ustanovljeno društvo SILA. Namen društva je srečevanje in spoznavanje Slovenije in njene kulture, izmenjavanje izkušenj, sklepanje prijateljstev, organiziranje raznih akcij, od dobrodelnih do kulturnih in športnih.

Cilj društva SILA je pomagati ljudem na robu družbe, starim, duševno in telesno prizadetim, otrokom, ženskam in drugim.

Tako so članice društva SILA že leta 1994 organizirale prvi mednarodni dobrodelni bazar in izkupiček namenile Pediatrični kliniki v Ljubljani za opremo sob za matere bolnih otrok. Na prvem bazarju je sodelovalo 12 držav. To število se je vsako leto povečevalo, za letos pa je pripravljen že 22. bazar, na katerem bo sodelovalo 34 držav iz vsega sveta. Letos se bosta prvič sodelovali tudi Kolumbija in Iran.

Na dosedanjih bazarjih so zbrale okrog 1,3 milijona evrov, s katerimi so pomagale več kot stopetdesetim organizacijam in posameznikom po Sloveniji. Cilj društva SILA je pomagati ljudem na robu družbe, starim, duševno in telesno prizadetim, otrokom, ženskam in drugim.

22. dobrodelni bazar drustva SILA bo v soboto, 28.11.2015 ob 10.uri na Gospodarskem razstavišču. Bazar bo otvorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Dogodek bo potekal do 16. ure.

Letošnja zbrana sredstva bodo namenjena:

• Društvu NAMESTO PIKE VEJICA, Pesnica pri Mariboru
• Zavodu KROG, Koper
• Združenju SALENCIANUM, Ljubljana
• Društvu za cerebralno paralizo, Ljubljana
• Luki in Vesni Cugelj
• Zavodu DOSTOP, Ljubljana
• Društvu MATERINA DUŠICA, Lesično
• Centru za varstvo in delo, Golovec
• Zvezi društev za cerebralno paralizo SONČEK, Dolenjska in Bela Krajina
• Zavetišču za brezdomce, Ljubljana.