Zanimivosti

Izzivi Slovencev v sosednjih državah

Oglasno sporočilo
20. 1. 2023, 13.45
Posodobljeno: 27. 1. 2023, 13.52
Deli članek:

Hrvaški državni statistični urad je konec leta 2022 objavil rezultate popisa prebivalstva. Iz podatkov je razvidno, da število pripadnikov slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem upada, znižanja so zabeležili tudi na Reki. »Eden največjih izzivov s katerimi se srečujemo, je neopredeljevanje mladih kot Slovencev. Povprečna starost pripadnikov slovenske manjšine na Hrvaškem je zato vedno višja, število prebivalcev pa upada«, pripoveduje predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, dr. Barbara Riman.

Dr. Riman je raziskovalka procesov znotraj slovenske skupnosti na Hrvaškem. Zaposlena je na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) in svoj čas deli med dvema mestoma, Ljubljano in Reko. Ukvarja se z raziskovanjem slovenske manjšine na Hrvaškem. Kot pripadnica prav te manjšine, pri svojem delu še bolj poglobljeno razume izzive, s katerimi se srečuje. 

»Kot velik izziv Slovencev na Hrvaškem se pojavlja tudi pomanjkanje možnosti uresničevanja zakonskih pravic, kot je učenje slovenskega (maternega) jezika, v parlamentu Slovenci na Hrvaškem nimajo svojega predstavnika in vrst slovenske manjšine,« dodaja dr. Riman. 

Veliki koraki za slovenstvo na Hrvaškem

Kot dr. Barbara Riman, je na Inštitutu zaposlenih veliko raziskovalcev, ki so tudi sami pripadniki manjšin. To pomeni, da številni živijo manjšinjsko sfero, ki jo tudi raziskujejo. V okviru svojega dela na inštitutu, Riman pozornost posveča premalo raziskanim tematikam, ki so povezane s slovenstvom na Hrvaškem. Slovenski manjšini na Hrvaškem želi omogočiti življenje, kjer bi lahko uveljavljali lastne pravice, ki jih ponujata tako Republika Slovenija, kot tudi Republika Hrvaška. Prizadeva si predvsem za krepitev in ohranjanje slovenskega jezika pri mlajših generacijah ter da bi slovenščina dobila enakopravni status drugim manjšinskim jezikom na Hrvaškem. Z željo po seznanitvi staršev, da je znanje slovenskega jezika, torej jezika njihovih prednikov, pomembno za njihove otroke, se zavzema za dostopanje do brezplačnih učbenikov slovenščine za otroke.

Raziskovalno delo na Inštitutu za narodnostna vprašanja ji je omogočilo, da spozna specifike slovenske skupnosti in evidentira različne izzive, s katerimi se sooča na terenu. Ker je slovenska skupnost na Hrvaškem izjemno heterogena, je leta 2018 prevzela vodenje Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, osrednje slovenske institucije na Hrvaškem. Ocenjuje, da je zaradi pozitivnega odnosa Republike Slovenije in Republike Hrvaške, za Slovence v zadnjih petih letih narejeno nekaj pomembnih korakov.

Pri tem ima pomembno vlogo predvsem Inštitut za narodnostna vprašanja. INV je prepoznal problematiko Slovencev na Hrvaškem ter zato leta 2017 na Reki vzpostavil enoto z namenom kontinuiranega raziskovanja procesov, ki se oblikujejo med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem.

Narodna manjšina v Lendavi

INV s svojim delom dosega veliko pokritost ozemlja Republike Slovenije in etnično pluralnih območij v sosednjih državah. V najvzhodnejšem slovenskem mestu Lendava, je bila tako že leta 2005 odprta enota INV. Kot stičišče večih narodnosti in različnih kultur, je za kakovostno in objektivno delo ključno, da tamkajšnji raziskovalci obvladajo tako slovenski zgodovinski kulturni jezikovni prostor, kot tudi madžarskega. Bogato znanje inštituta se tako odraža v njihovem razumevanju in prilagodljivosti, ter zmožnosti globjega razumevanja stisk, ki jih prestajajo pripadniki, včasih pozabljenih manjšin.