Če torej nimate lastnih primernih strešnih površin, jih pa ima sosed, ki je električno povezan na isto transformatorsko postajo kot vi, se lahko povežeta v samooskrbno OVE skupnost. V tem primeru z lastnikom strehe podpišeta pogodbo v kateri tudi opredelita, koliko bo vsak izmed vključenih investiral in koliko procentov od proizvodnje bo posamezni od partnerjev za to dobil. K projektu lahko v primeru večje kapacitete tudi kasneje vključite dodatne uporabnike ali pa delež proizvedene električne energije namenite za prodajo. Slednje je sicer mogoče le za poslovne subjekte, ki za ta primer registrirajo dejavnost proizvodnje električne energije.

Odličen primer takšne samooskrbne OVE skupnosti predstavlja energetsko 100-odstotno samooskrbna vas Zavrate, ki jo je postavilo podjetje SONCE energija. Kar ločuje Zavrate od drugih projektov samooskrbe, je samooskrbna OVE skupnost podprta na energetski tržnici SunContract. Uporabniki lahko preko te digitalne platforme razpolagajo z vso količino elektrike, ki jih proizvede njihova elektrarna. Tudi z viški iz preteklega leta, ki jih lahko prenesejo prosto na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji ali jih unovčijo.

sonce-energija
Vas Zavrate je s priključitvijo dveh sončnih elektrarn s skupno vršno močjo 50 kW postala prva 100-odstotno samooskrbna vas v skladu z novim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Po Zavratih je podjetje SONCE energija v omrežje priključilo še fotovoltaično elektrarno na Zdravstvenem domu Radeč, s katero bodo omogočili samooskrbnost stanovalcem mestnega jedra Radeče. V delu pa imajo še številne druge. Slovenija ima ogromen potencial glede samooskrbnih skupnosti, zato je cilj podjetja SONCE energija, v naslednjih 10 letih vse strehe v vaseh in mestih pokriti s sončnimi elektrarnami in tako vsem zagotovili samooskrbnost.

sonce-energija
Fotovoltaična elektrarna na strehi Zdravstvenega doma Radeče z vršno močjo 112 kW bo prebivalcem mestnega jedra Radeče omogočala uporabo obnovljivega vira energije tudi brez lastne investicije.

Osnovne značilnosti samooskrbne OVE skupnosti

  • Povežejo se lahko odjemalci, priključeni na omrežje iste transformatorske postaje kot je naprava za samooskrbo.
  • Odjemalci se lahko med sabo povežejo preko pogodbe in se tako dogovorijo o investiranih deležih in ključu delitve proizvodnje. V primeru, da želijo SOVES oddajati v najem drugim, morajo za to ustanoviti pravno osebo (zadruga, društvo, zavod …).
  • Lastnik, to je investitor naprave, je lahko tudi 3. oseba in je lahko npr. postavljena tudi na javni objekt (zdravstveni dom, gasilski dom …)

O podjetju SONCE energija

SONCE energija je eden izmed največjih ponudnikov sončnih elektrarn v Sloveniji. So celovit ponudnik za fotovoltaiko: samooskrba za gospodinjstva, poslovne stranke, industrijo ter samooskrbne vasi in mesta. Njihovo delovanje je 100-odstotno usmerjeno v obnovljive vire in uporabo čiste, okolju prijazne energije. Podjetje sestavlja izkušena in perspektivna ekipa strokovnjakov z več kot 15-letnimi izkušnjami s področja energetike.