Ljudje se vse bolj zavedamo pomena skrbi za okolje in trajnostnega razvoja. Število potnikov, ki za svojo pot na delo izberejo vlak, zadnja leta v povprečju narašča. Na slovenskih tirih lahko opazimo vse več novih vlakov. Cene goriva so višje in posledično so višji tudi stroški prevoza z avtomobilom, cene vozovnic za vlak pa so ostale nespremenjene. To so dobri razlogi, da tisti, ki za prevoz na delo še ne uporabljamo javnega prevoza, preverimo, ali se lahko na delo vozimo vsaj del poti z vlakom.

Cene energentov so se zvišale, cene vozovnic za vlak so ostale nespremenjene

Medtem ko se na trgu dražijo energenti, cene vozovnic za vlak ostajajo enake. Za razmislek in primerjavo smo vzeli relacijo Celje - Ljubljana - Celje. Mesečni strošek prevoza z avtomobilom (izračun stroška goriva, brez vinejte, za 20 delovnih dni v mesecu)* znaša 458 evrov ( letni strošek znese 5496 evrov), medtem ko za mesečno vstopnico za vlak odštejete le 196 evrov in 1568 evrov za letno vozovnico za vlak.  Najugodnejša izbira za vsakodnevna potovanja je gotovo letna abonentska vozovnica, s katero se praktično štiri mesece vozite brezplačno.

*Vir izračuna stroška prevoza z avtomobilom s povprečno porabo goriva dizel sedem litrov na 100 kilometrov, na dan 11. 5. 2022: https://www.amzs.si/. Izračun cene abonentske tedenske, mesečne, polletne ali letne vozovnice za vlak lahko preverite na spletni strani https://potniski.sz.si/abonentske-vozovnice/.

ZEL21-3332_Sava_mk_X

Vlak je na posameznih odsekih tudi časovno zelo konkurenčen cesti

Potovalni čas je precej odvisen od konfiguracije proge in dovoljenih hitrosti voženj. Z investicijami v infrastrukturo lahko pričakujemo vse boljše vlakovne povezave. Že zdaj pa so odseki prog, ki so časovno absolutno konkurenčni cesti; na primer pot iz Borovnice v Ljubljano ali proga Ljubljana–Dobova, kjer je nekje do Sevnice časovna prednost na strani vlaka, prav tako progi Jesenice–Kranj–Ljubljana in Kamnik–Ljubljana ...

Med potjo lahko počnemo kaj več

Potovanje z vlakom je v razvitem svetu in tudi pri nas vse bolj v trendu. Gre za odgovorno dejanje posameznika, ki želi prispevati k čim nižjemu onesnaževanju, hkrati pa potovati varno in ne ogrožati drugih v prometu. Svoj čas potovanja lahko nameni sopotnikom, delu, razmišljanju, meditaciji ali preprosto počitku. Kot pravijo na Slovenskih železnicah, si želijo, da bi čim več ljudi preizkusilo potovanje z vlakom, njihova naloga pa je, da jim potovanje naredijo všečno.

ZEL21-3332_Sava_mk_X

Do jeseni 52 novih sodobnih vlakov

Novi vlaki pomembno vplivajo na boljšo kakovost prevozov potnikov v železniškem prometu. Do jeseni 2022 bo na naših tirih 52 novih potniških vlakov. Od tega bo 21 enopodnih in 10 dvopodnih (dvonadstropnih) električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov. Vsi novi vlaki so zelo prostorni. Vsa vrata so opremljena z izvlečnimi stopnicami, kar omogoča preprostejši vstop in izstop tudi za gibalno ovirane osebe. Na voljo je več prostora za prevoz koles, toaletni prostori so prostorni, prilagojeni tudi za invalide in mlade starše – s previjalno mizo, avtomatsko klimo in velikimi panoramskimi okni. Vlaki omogočajo sodoben informacijski sistem, vtičnice za polnjenje elektronskih naprav, opremljenost s signalom wi-fi in s tem dostop do internetnih vsebin.

Če za prevoz uporabljate vlak, pomembno prispevate k varovanju okolja

Železnica ima ključno prednost v primerjavi z drugimi oblikami prevoza, saj že danes za prevoz potnikov in tovora uporablja električno energijo, ki je v 50 odstotkih pridobljena iz obnovljivih virov. Pri prevozu potnikov med Mariborom in Ljubljano tako železnica porabi povprečno šestkrat manj energije na potnika kot v cestnem avtomobilskem prometu.

ZEL21-3332_Sava_mk_X