Potonike danes spadajo med najstarejše okrasne rastline, ki krasijo okrasne vrtove. Že od nekdaj so jih zaradi bujnih cvetov selili iz narave ob hišne napušče, da so lahko uživali v lepoti njenih cvetov. Kultivatorji so nato začeli odbirati najlepše cvetove in tako ustvarjati proces žlahtnjenja. Ta še vedno traja in še vedno se pojavljajo novi križanci, mutanti in sorte. Potonika je domorodna roža tako v Evropi kot Aziji, danes jo najdemo že po vsem svetu.

Nezahtevne, a tako lepe

Potonike po lepoti brez težav umestimo ob bok vrtnicam, kalam in nekaterim drugim cvetlicam, ki jih uvrščamo med najlepše. Presenetljivo je tudi, da je potonike zelo lahko vzgajati, saj potrebujejo zelo malo pozornosti. Treba je omeniti tudi, da so zelo odporne proti mrzlim zimam in plenilcem. Čeprav imajo raje hladnejše podnebje, pa nove križane sorte dobro uspevajo tudi v mediteranskem okolju in toplejših podnebjih.

Zelnate, lesnate, posebne

potonka
Dreamstime
Potonke brez težav umestimo ob bok vrtnicam, kalam in drugim, ki veljajo za najlepše.

Uvrščamo jih med trajnice, kar pomeni, da je njihova rastna doba več kot dve leti. Zelnata sorta raste in cveti od pozne spomladi do septembra, ko se konča njihova sezona cvetenja. Poznamo več vrst potonik, med katerimi so najbolj razširjene zelnate potonike, brez olesenelih nadzemnih delov. Zelnate potonike zelo dobro prenašajo temperaturne spremembe, zaradi globokih korenin pa se na rastiščih brez težav obdržijo. Če jih gojite v skromni prsti, bodo hvaležne občasnega dodatka gnojila. V zgodnji jeseni je idealen čas za presajanje in delitev, tako se bodo lahko do konca jeseni že začele spet vraščati. Pomembno je, da različne vrste zeljnatih vrst potonik ne sadimo preblizu, saj se rade skrižajo in potomci niso več prave vrste, temveč medvrstni križanci. Med lesnate potonike spadajo tiste, ki imajo nadzemne dele olesenele in praviloma spadajo med grmovnice. Tudi te se razmnožujejo v naravi ali vrtni kulturi s semeni in potomci, da ohranijo vse lastnosti staršev. Med posebne potonike prištevamo tiste, ki so zelo redke v našem prostoru. Mednje spadajo botanične vrste, kar nekaj od njih jih raste na južnem Balkanu, Bližnjem vzhodu ter v Turčiji in osrednji Aziji.

Sončna lega in rodovitna tla

Potonikam na svojem okrasnem vrtu namenite sončno ali vsaj deloma sončno lego. To bo v veliko pomoč pri cvetenju. V dobrih razmerah bo že ena potonika naredila tudi do 30 cvetov in več. Kot smo že omenili, so trdožive in uspevajo v večini tal, najbolje pa se počutijo v globokih, rodovitnih tleh, ki zadržujejo vlago.