Skupina, ki pod svojim okriljem združuje družbe Zavarovalnica Sava, Sava Pokojninska, Sava Infond in Vita Življenjska, s sloganom ”V družbi dobrih ljudi” poudarja vse tesnejše povezovanje družb ter izpostavlja usmerjenost v ljudi kot svojo krovno vrednoto in ključno prednost.

Leto 2021 je bilo polno sprememb in izzivov, tako za posameznike kot za družbo v celoti.

Ker Zavarovalna skupina Sava na prvo mesto vedno postavlja stranke, je to obdobje izkoristila za tesnejše povezovanje družb Zavarovalnica Sava, Sava pokojninska, Sava Infond in Vita Življenjska, s čimer svojim strankam omogoča celovito podporo in pomoč pri naslavljanju vseh zavarovalnih, varčevalnih in naložbenih potreb. Povezovanje znotraj skupine pa ni bilo le poslovno. Še pomembnejše je bilo povezovanje zaposlenih na človeški ravni, s čimer postajajo še bolj verodostojen in celovit sogovornik svojim strankam in se jim tako še bolj približajo.

Skupina, ki deluje od ljudi in za ljudi

Prav delovanje med ljudmi, od ljudi in za ljudi je tudi krovno sporočilo kampanje pozicioniranja, s katero se je Zavarovalna skupina Sava sredi decembra širši javnosti prvič predstavila enotno in povsem povezano. Njena zgodba poudarja to, v čemer se skupina Sava razlikuje od drugih – ljudskost. Ljudskost se izraža že v krovnem sloganu skupine: V družbi dobrih ljudi.

V družbi dobrih ljudi nastajajo dobre zgodbe

Slogan sporoča, da v Zavarovalni skupini Sava s sodelovanjem zaposlenih vseh družb vsak izziv, vsako preizkušnjo in vsako priložnost svojih strank rešujejo skupaj ter skrbijo za pristne medčloveške odnose. Odnose, ki temeljijo na tem, kar vsi potrebujemo – na zavedanju, da smo slišani, razumljeni in obravnavani ne le kot stranke, ampak kot ljudje s svojimi zgodbami.

V televizijskih, radijskih, zunanjih, tiskanih in digitalnih oglasih poudarjajo, da kadar ljudje stopimo skupaj, si prisluhnemo in si pomagamo, postanejo vsi izzivi le premostljive ovire pri uresničevanju naših potencialov. Ganljiva zgodba o majhnih dobrih dejanjih dobrih ljudi je edinstven kreativni pečat dobila z akvareli, ki ustvarjalni navdih črpajo v toku reke, ki je skupini dala ime – Sava.

Zgodba Zavarovalne skupine Sava je skupna zgodba vseh

Poleg uspešnega premagovanja izzivov in povezovanja svojih družb je Zavarovalna skupina Sava ves čas uspešno izpolnjevala tudi svoje poslanstvo. S predanostjo in nenehnim napredkom zagotavlja varnost in kakovost življenja ter ustvarja k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. Tako dokazuje, da so v družbi dobrih ljudi uresničljive vse, še tako ambiciozne zgodbe.