Količina odpadne zaščitne opreme se je v zadnjih dveh letih močno povečala. Govorimo o zaščitnih maskah, silikonskih rokavicah, razkužilnih robčkih, plastenkah z razkužili in podobnih odpadkih. Pomembno je, da pravilno ravnamo tudi z odpadno zaščitno opremo, a kam spada? Med embalažo, mešane odpadke ali celo nevarne odpadke?

Odlagamo jih med mešane odpadke

Po navodilih ministrstva za okolje in prostor tovrstne odpadke in materiale za enkratno uporabo, ki jih uporabljajo tako fizične osebe kot tudi negovalci in zdravstveno osebje (rokavice, maske, robci …), najprej odložimo v plastično vrečko, ki jo, ko je polna, tesno zavežemo ali zalepimo. Zaprto vrečo nato odložimo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Nikar pa ne odlagajte vreč z zaščitno opremo v zabojnike, ki so namenjeni zbiranju ločenih odpadkov, kot so biološki odpadki, kovinska in plastična embalaža, papir ali steklo. Tudi rokavice, ki so sicer iz lateksa ali podobnih materialov, ne spadajo v zabojnik za embalažo.

Nikar v straniščno školjko!

Odpadki, ki služijo za zaščito pred okužbami, ne spadajo v straniščno školjko. Nepravilno odloženi odpadki, ki so sestavljeni iz umetnih vlaken, maščob in drugih materialov, se v vodi sprimejo in lahko tvorijo veliko gmoto. Prav tako ti predmeti ne razpadejo v vodi ter lahko povzročijo veliko škodo in motnje v delovanju čistilnih naprav. Zato upoštevajte, da straniščna školjka in odtok ne smeta biti zabojnika za odpadke.

Kam z odpadki samotestiranja?

Poleg mask in rokavic imamo še nove odpadke: embalažo in ostanke samotestiranja. Kam torej z njimi? Embalažno škatlico s priloženimi navodili odložimo v zabojnik za papir in karton. Ostanke samotestiranja, kot so robčki, palčke in testni material, pa odložimo v vrečko, ki ni dostopna otrokom. Ko je vrečka polna, oziroma če je v njej le naš odpadek, vrečko močno zavežemo in jo šele čez 72 ur odložimo v črn zabojnik za mešane odpadke.

***POUDAREK: Odpadke samotestiranja zavijemo v vrečko in pustimo stati 72 ur, nato jih odvržemo med mešane odpadke. test (glavna): Odpadek samotestiranja damo v vrečko, zavežemo in čez 72 ur odložimo v zabojnik za mešane odpadke. maska: Tudi maske in rokavice spadajo med mešane odpadke.***