V Sloveniji lahko v zadnjih letih spremljamo pravo ekspanzijo sončnih elektrarn. Čemu pripisujete to?

Po odzivih naših kupcev lahko sklepamo, da gre za več vzrokov; prvi je brez dvoma ekonomska upravičenost takšne investicije, saj se ljudje po naravi obnašamo racionalno in sončna elektrarna je trenutno investicija, ki se izplača. Vse več ljudi postavlja zelo visoko med razloge tudi ekologijo in dejstvo da delež električne energije v naši gospodinjstvih narašča. Lahko rečem, da so ti trije razlogi med največkrat omenjenimi kot razlog za odločitev za svoj vir elektrike.

Pred kratkim ste v ECE predstavili posebno aplikacijo s katero si bodoči lastnik sončne elektrarne lahko izračuna veliko podrobnosti svoje bodoče investicije. Kako deluje aplikacija ECE sonce?

ECE sonce je brezplačna spletna aplikacija, ki omogoča, da hitro ugotovimo ali se nam investicija v sončno elektrarno izplača in če je predvideni objekt primeren za takšno investicijo. Ko smo snovali aplikacijo smo predvideli namreč tudi vpogled v energetske potrebe objekta na kateri bo postavljena sončna elektrarna. Aplikacija upošteva tudi trenutno in bodoče stanje kurilnega vira, morebitno menjavo energenta, različne višine subvencij in tudi investicijo v nov vir ogrevanja. Investicijo v sončno elektrarno gledamo torej širše, ne samo kot vir elektrike, ampak tudi kot načrtovanje v skladu s sedanjimi in prihodnjimi potrebami gospodinjstva.

Katere podatke mora uporabnik poznati za uspešno uporabo spletne aplikacije ECE sonce?

Poznati mora osnovne potrebe svojega gospodinjstva, na kratko kakšna je letna poraba električne energije in energenta za ogrevanje, če to ni elektrika. Poznati mora kakšne so razpoložljive strešne površine in njihovo usmerjenost glede na strani neba ter morebitne bodoče porabnike električne energije. Kot sem že omenil, je investicijo v sončno elektrarno potrebno gledati širše, tudi z vidika vira za ogrevanje. Z aplikacijo ECE sonce bo uporabnik lahko ugotovil tudi ali se mu hkrati izplača tudi zamenjati vir ogrevanja, morda preiti na ogrevanje s toplotno črpalko ali z zemeljskim plinom.

Na spletni strani ece.si torej vnesemo podatke, ki ste jih našteli in kaj je rezultat?

Na svoj elektronski naslov prejmemo poročilo na osmih straneh, kjer je opisano vse od trenutnega stanja, ocenjenih potreb v prihodnosti, vrednosti investicije, višine subvencije in povračilne dobe. Vse skupaj je ponazorjeno z grafi,  pregledno in nazorno prikazano. Uporabnik resnično dobi zelo veliko informacij, ki jih potrebuje hitro in brezplačno.

Kako pa poteka postopek od tu naprej? Uporabnik želi oddati povpraševanje in dobiti ponudbo za izvedbo.

Zelo preprosto, kontaktira ECE in pripravili mu bomo informativno ponudbo, po ogledu na sami lokaciji pa tudi končno ponudbo, saj je potrebno ugotoviti tudi realno stanje kritine, dostopa do električne napeljave in morebitnih drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na samo izvedbo in na končni znesek. V ECE celoten postopek vodimo »na ključ« kar pomeni, da skrbimo za urejanje dokumentov s pristojnimi distribucijskimi operaterji in EKO skladom.

Pa je sončna elektrarna primerna za vsakogar? Za vsako gospodinjstvo?

Z vidika ekologije lahko rečemo da je, saj je sončna energija okolju bolj prijazna, je tudi obnovljiv vir energije. Z vidika ekonomske upravičenosti pa moramo biti realni in ločiti gospodinjstva, ki imajo večje potrebe po električni energiji od tistih z manjšimi. V stanovanjih so potrebe po električni energiji manjše kot v hiši, kjer je vir ogrevanja toplotna črpalka, način prevoza pa električni avtomobil. Seveda ima hiša tudi obvezen sestavni del, lastno streho, kjer je možno postaviti sončno elektrarno, čeprav prenovljena zakonodaja že predvideva tudi  možnosti t.i. »skupnostnih« elektrarn za stanovanjska naselja. Iz izkušenj lahko rečemo, da večino kupcev sončnih elektrarn tvorijo gospodinjstva z letno porabo nad 7.000 kWh električne energije, če to vzamemo kot izhodišče, kdaj razmišljati o lastni sončni elektrarni.