Za podjetja, ki dosegajo le najvišje standarde

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec se podeljuje slovenskim podjetjem, ki dosegajo le najvišje standarde na področju izboljšanja družbeno odgovornega upravljanja v odnosu do svojih zaposlenih.  Tistim, ki si prizadevajo za nenehno izboljševanje delovnih pogojev s fleksibilnimi oblikami organiziranosti dela in s tem vzpostavljajo privlačno, življenjsko, prijazno, pravično in inspirativno okolje za delo. Gorenjska banka je ena izmed njih.  Zasluženo, saj že leta izvaja družbeno odgovorne in trajnostno naravnane ukrepe, ki so jih skozi proces pridobivanja certifikata prevetrili, bistveno nadgradili in postavili sistem za strateško upravljanje tega področja.

Ker ji je mar za varovanje okolja, brezkompromisno izvaja digitalizacijo s sistemom »Brez papirja«, kjer vsi interni ter del eksternih procesov in komunikacije poteka preko digitalnih kanalov in tako kot že ime pove, brez papirja. Ker razume aktiven preplet družbe in tehnološkega napredka, si prizadeva za medgeneracijsko sodelovanje. Zato je v sklopu projekta ASI kar 150 zaposlenih v enem letu opravilo več kot 4.000 medgeneracijskih izobraževalnih ur. In nenazadnje, ker preko projekta ambasadorjev družbene odgovornosti interno širi ozaveščanje med zaposlenimi, oddelki in poslovalnicami ter spodbuja sodelovanje in proaktivnost pri izvajanju ukrepov za še boljši vsakdan v Gorenjski banki.

Slavnostna podelitev

Zaposleni bi morali biti največji potencial vsakega podjetja

Danes je vedno pogosteje v ospredju spoznanje, da konkurenčna prednost podjetij ne izhaja le iz produktov, storitev in izpopolnjenih tehnoloških procesov. K diferenciaciji, napredku in uspehu podjetja bistveno prispevajo zaposleni. Motivirani zaposleni. Ker z motivacijo pride visoka produktivnost, inovativnost in posledično dobri poslovni rezultati, ki so ključni za razvoj potenciala podjetja. Zato odgovoren delodajalec ustvarja delovne pogoje, klimo in priložnosti, da lahko zaposleni gradijo na svojem potencialu in prispevajo k uresničevanju osebnih ter hkrati poslovnih ciljev.

Gorenjska banka je v zadnjih letih intenzivno izvajala aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti in strank. Družbena odgovornost je ena izmed ključnih iniciativ strategije trajnostnega delovanja v Gorenjski banki in predstavlja tako pogled zaposlenih, kot vodstva. Odraža se tudi v viziji banke, da zavzeto in s strastjo gradi sodobno, inovativno, k strankam in zaposlenim usmerjeno banko. In z družbeno odgovornim delovanjem izpolnjuje pričakovanja strank in zaposlenih, le-te dodatno motivira in spodbuja k njihovemu razvoju ter inovativnemu razmišljanju za dobrobit banke, lokalnega okolja in širše skupnosti.