Ob podpisu pogodbe je županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič dejala, da je Zasavski podjetniški inkubator eden od projektov, ki je resnično manjkal v regiji. »Prav Zasavska razvojna regija je bila namreč edina regija v Sloveniji, ki ni imela podjetniškega inkubatorja v javni lasti, ki bi služil spodbujanju podjetništva, odpiranju novih delovnih mest v podjetništvu, povezovanju skozi ustrezno usposabljanje, svetovanju in mentorstvu ter širitvam obstoječih podjetij.«

Zasavski podjetniški inkubator bo obstoječim ali novonastalim prodornim podjetjem ali inovativnim posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej, hkrati pa poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj. »Delovanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja bo spodbudilo razvoj gospodarstva v Trbovljah in pripomoglo tudi k zmanjšanju brezposelnosti med Zasavci,« optimistično pravi županja Jasna Gabrič. »Potencial inkubatorja se kaže predvsem na področju strojništva, saj bi lahko dolgoletno znanje in izkušnje nadgradili z novimi metodami in tehnologijami, vključili nove izdelke, digitalizirali procese, poiskali nove rešitve in pri tem uporabili sodobne materiale.«

Zupanja Obcine Trbovlje Jasna Gabric
Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič

Namen inkubatorja je vzpostavitev ustrezne infrastrukture na območju industrijske cone in podpora zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti na področju storitev in fizičnih izdelkov. S tem želijo spodbuditi razvoj gospodarstva v Trbovljah.

Inkubator bo namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom, omogočal pa bo tudi dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Z inkubatorjem bodo pozitivni vplivi vidni predvsem v zmanjšanju brezposelnosti, omogočilo pa se bo tudi ustvarjanje novih podjemov prek zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tistih v nastajanju ali na začetku delovanja. Eden glavnih ciljev je spodbujanje regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine in regije.

trbovlje, zasavski-podjetniški-inkubator
Samo Kreže, direktor projektov pri podjetju Rudis d.o.o. Trbovlje

Samo Kreže, direktor projektov pri podjetju Rudis, d.o.o. Trbovlje, je ob podpisu pogodbe povedal, da je vesel, da se Trbovlje razvijajo in omogočajo podjetniški razvoj regije. Zadovoljen je, da bo podjetje Rudis del pomembne zgodbe za Trbovlje.

Jerica Zidar
Jerica Zidar, vodja projekta ZPI

Vodja projekta ZPI Jerica Zidar pa je ob podpisu povedala, da bo ZPI vzpostavljen v obstoječi ekonomsko poslovni coni in bo zagotovil nadgradnjo pridobljenega znanja in mehki prehod iz izobraževalnega sistema v gospodarstvo. »Objekt, v katerem se bo izvajal program, je v obstoječi ekonomski poslovni coni, zato je odlična lokacija za izobraževanje oziroma pridobitev tehničnih strokovnih znanj. Objekt v zdajšnjem stanju ni primeren za načrtovano dejavnost, zato ga bo treba porušiti in zgraditi novega. Prostor bo treba prilagoditi manjšim enotam in te ustrezno opremiti.« Vodja projekta ZPI Jerica Zidar je ob tem še dodala, da se bodo dela predvidoma začela v juniju, končana pa naj bi bila v začetku naslednjega leta.

logotipi