Zagotovo je ključno poznavanje vsaj osnovnih bančnih produktov. V Novi KBM so informacije o produktih na voljo na spletni strani banke, v obliki letakov oz. zloženk, za pomoč pri upravljanju osebnih in poslovnih financ pa so strankam na voljo tudi bančni strokovnjaki.

Med ključnimi stebri finančne pismenosti je odgovorno in preudarno investiranje. O tem smo se pogovarjali z Danielom Medvedom, direktorjem Oddelka investicijskega bančništva pri Novi KBM.

Po zadnji raziskavi pismenosti (Valicon, 2019) 7 % odstotkov Slovencev ne ve, kaj so delnice ali obveznice, 10 % pa jih ne ve, kaj so vzajemni skladi. Vas ti podatki presenečajo?

Pri nas opažamo, da se je v preteklih letih finančna pismenost precej izboljšala na področju naložb na kapitalskih trgih, ki jih stranke spoznavajo predvsem s pomočjo naših sodelavcev. Veseli nas, da se stranke vse bolj zavedajo, da so te naložbe praviloma dolgoročne. Sicer pa podatek, da okoli tretjina Slovencev denar hrani doma, pomeni, da je za vse nas še kar nekaj priložnosti, investiranje pa je v časih nizkih obrestnih mer lahko zanimiva alternativa klasičnim varčevalnim produktom.

Kako lahko v investicijskem bančništvu pomagate strankam pri finančnem opismenjevanju?

Sodelovanje z nami strankam omogoča strokovno podporo pri investiranju, celovit in strateški pristop k naložbam, prispeva pa lahko tudi k zmanjšanju tveganj. V banki strankam podamo informacije, ki jih potrebujejo pri odločanju za naložbe v finančne instrumente. Predstavimo jim temeljna načela investiranja, pomagamo jim najti informacije, ki so pomembne pri odločanju o naložbah, pomagamo jim opredeliti profil tveganja, končno odločitev pa sprejmejo stranke. Občasno prirejamo dogodke (med pandemijo so se ti preselili na splet), na katerih predstavljamo osnove investiranja in aktualne naložbene priložnosti.

S kakšnim znanjem mora biti opremljen nekdo, ki ga zanimajo naložbe v vzajemne sklade?

Pomembno je osnovno poznavanje vzajemnega sklada in njegovih naložb (obveznice, delnice), njegovih bistvenih lastnosti, tveganj, ki jih prinašajo naložbe, in pričakovanih koristi. Za pomoč pri osebnih financah, npr. za načrtovanje dodatne pokojnine, lahko strankam pomagamo opredeliti cilje in način varčevanja oz. investiranja. Vsakdo, ki želi nalagati na kapitalske trge, bi moral slediti predvsem naslednjih načelom:

  • naložbe v finančne instrumente je treba razpršiti;
  • na finančne trge nalagamo samo sredstva, ki jih dolgoročno ne potrebujemo,
  • za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno dovolj časa, praviloma pet let ali več.

Kakšna orodja oz. pripomočki so na voljo strankam?

Izmed spletnih pripomočkov bi opozoril na naš naložbeni vodnik. Vse, ki jih zanima vlaganje v bogato ponudbo investicijskih skladov naših partnerskih družba za upravljanje, pa bi povabil, da se seznanijo s predstavitvami investicijskih skladov in tečajnicami skladov, kjer je mogoče spremljati gibanje vrednosti enot premoženja. Poučno branje je tudi brošura Zveze potrošnikov Slovenije z naslovom Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih, ki jo prav tako najdete v okviru naložbenega vodnika.