Zanimivosti

OIC Nasipi bo zaživela z novo ureditvijo!

R.T.
30. 4. 2021, 15.03
Posodobljeno: 6. 5. 2021, 09.10
Deli članek:

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec d.o.o., Maja Gerčer Špitalar, sta slavnostno podpisali pogodbo za izvedbo del na investiciji OIC Nasipi. S podpisom pogodbe je tako izpolnjen eden izmed pogojev za začetek gradnje oziroma ureditve OIC Nasipi, investicije, za katero je Občina Trbovlje prejela tudi nepovratna finančna sredstva v višini več kot 2,3 milijone s strani EU in državne blagajne.

Občina Trbovlje
Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec d.o.o., Maja Gerčer Špitalar, sta slavnostno podpisali pogodbo za izvedbo del na investiciji OIC Nasipi.

»Ta projekt je bil v idejni fazi že pred nekaj leti, ko smo na razgovor povabili podjetnike, ki delujejo v OIC Nasipi. Po konstruktivnih pogovorih smo dobili natančen vpogled v to, kaj moramo spremeniti in urediti za lažje in nemoteno delovanje vseh podjetij, ki delujejo v sklopu OIC Nasipi,« je v uvodnem nagovoru povedala županja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič, in izpostavila, da je izjemno ponosna na celotno ekipo, ki s tem podpisom pogodbe napoveduje začetek prepotrebnih del v OIC Nasipi. »Ta projekt bo poskrbel, da bo vsa infrastruktura na danem območju urejena in da bodo podjetja nemoteno opravljala svoja dela in dejavnosti in morda celo razširila kakšno dejavnost na področja, kjer trenutno še ne delujejo. OIC Nasipi bo tako z operacijo omogočala nemoteno delovanje vseh podjetij,« je še dodala županja.

Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za delovanje podjetij, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetja za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest, izboljšalo se bo poslovno okolje. Storjen bo torej velik korak h razvoju gospodarstva v Trbovljah, kar seveda vpliva tudi na razvoj mesta kot celote
Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je ob podpisu izpostavila tudi, da bo investicija spodbudila gospodarstvo v Trbovljah. »Izjemno ponosni smo, da bomo podjetnikom omogočili, da bodo prosto delovali na svoji poslovni poti. In vesela sem, da po dolgotrajnem procesu in dogovorih ta projekt prihaja v izvedbeno fazo.«

Občina Trbovlje
Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec d.o.o., Maja Gerčer Špitalar, sta slavnostno podpisali pogodbo za izvedbo del na investiciji OIC Nasipi.

Maja Gerčer Špitalar iz podjetja AGM Nemec d.o.o. je ob podpisu pogodbe izpostavila: »Naše podjetje ima dolgoletne izkušnje z gradnjo podobnih projektov, zato večjih težav pri ne pričakujemo in se sodelovanja z občino izjemno veselimo.  Zavezujemo se, da bomo dela izvedli kakovostno in obenem upamo na še eno uspešno poslovno zgodbo.«

Jožef Lukmar, vodja projekta ureditve OIC Nasipi, je poudaril, da operacija med drugim predvideva tudi ureditev OIC Nasipi s transportnimi potmi in objekti, ki bodo poskrbeli za varnost že obstoječih projektov. »Stanje se bo za obrtnike in podjetnike na tem območju bistveno izboljšalo, z ureditvijo območja pa se bodo omogočale dodatne možnosti za širitev in nova delovna mesta,« je izpostavil vodja projekta. »Poleg razširitve določenih površin, bo nastala tudi nova inftrastruktura - od fekalne in  meteorne kanalizacij do vodovodnega sistema, novih cest in krožišča, ki bo omogočalo nemoten dostop do objektov.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Županja Občine Trbovlje je ob zaključku še izrazila izjemno zadovoljstvo in ponos, saj je to prvi od štirih evropskih projektov, ki prehaja v izvedbeno fazo. »To je prvi v nizu štirih evropskih projektov, ki jih bo občina začela  izvajati v bližnji prihodnosti. Za slednjega je občina prejela približno 2 milijona nepovratnih sredstev, kar nam omogoča, da lahko začnemo s kakovostno izvedbo del,« je razkrila zadovoljstvo, da Občina Trbovlje s takšnimi projekti postaja najpomembnejši igralec na podjetniškem zemljevidu v zasavski regiji.

Občina Trbovlje
Evropska unija- Evropski sklad za regionalni razvoj