Odrasle ose se prehranjujejo zlasti z nektarjem in drugimi rastlinskimi sokovi. Vseskozi pa so na lovu, saj svoje ličinke oskrbujejo s prežvečenimi žuželkami in drugimi beljakovinskimi hranili.

Na dan je prišla nova, prva obsežna in temeljita raziskava objavljena v reviji Biological Reviews, ki je pokazala vlogo os v ekosistemu. Na svetu je okoli 100.000 vrst os. Okoli 70.000 je parazitskih, takšnih, ki ne pičijo. Te so že dobro raziskane. Zato so se osredotočili na dobrih 30.000 vrst plenilskih os (med te spadajo tudi sršeni), os, ki pičijo, in sklepne ugotovitve strnili z besedami, da te žuželke opravljajo vrsto izjemno pomembnih in koristnih nalog: izvrstno plenijo škodljivce (uši, gosenice, …), s svojim strupom nudijo možnost za razvoj antibiotikov in oprašujejo rastline.

Serian Sumner iz univerze University College London, ki že desetletja preučuje ose, je razložila, da so zbrali dovolj gradiva, ki dokazuje, da so lahko ose podobno koristne kot čebele. »Ose so predniki čebel. Čebele so pravzaprav ose, ki so pozabile veščino lova,« je poljudno razložila profesorica Sumner.

Ose in sršeni so med najbolj učinkovitimi plenilci insektov. Ponekod v kmetijstvu jih že »uporabljajo« namesto insekticidov, saj izjemno počistijo določene vrste škodljivce, ki napadajo pridelke. Nepogrešljiva je tudi njihova vloga pri opraševanju. Sumnerjeva je dokazala, da obiščejo najmanj 960 vrst rastlin, od katerih je 164 izključno odvisnih od os.