Naša super hrana, naše super sadje

Da bi kot potrošniki lažje prepoznali kakovostno hrano, je bila vzpostavljena nacionalna shema kakovosti, imenovana »izbrana kakovost«. Z namenom promocije lokalno pridelane in predelane hrane je zaživel še nacionalni projekt »Naša super hrana«, ki je skupni projekt države ter sektorjev pridelave in predelave hrane. Poleg sektorja sadja so v shemo »izbrana kakovost« doslej pristopili še pridelovalci in predelovalci iz sektorjev mesa in mleka.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je torej namenjen tistim kmetijskim pridelkom oziroma živilom, ki so pridelani in predelani v Sloveniji. V kategoriji sadja to pomeni, da je z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« označeno sadje, ki je v Sloveniji pridelano in predelano. Prednost lokalno pridelanega sezonskega sadja z takšnim znakom je v preverjeni kakovosti, slovenskem

Preverjena kakovost celotne proizvodne verige

Z nakupom sadja, ki je označeno z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, imamo potrošniki zagotovilo, da je sadje višje kakovosti in da je bil izveden dodatni nadzor pridelave in predelave. Zato lahko proizvodom, ki so označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, zaupamo.

Vključevanje pridelovalcev ali predelovalcev sadja v shemo »izbrana kakovost« je prostovoljno. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« lahko uporabljajo samo tisti, ki so pridobili certifikat. Uporaba znaka je po pridobitvi certifikata obvezna, če se sadje oziroma proizvodi iz sadja tržijo kot proizvodi z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Pri trženju se lahko vključujejo vsi členi proizvodne verige: sadjarji, obrati za skladiščenje in pakiranje sadja, distributerji, obrati, ki predelujejo proizvode iz sadja, tudi zadruge in ponudniki, ki kupujejo, dokupujejo, prodajajo oziroma opravljajo gostinsko dejavnost prodaje svežega sadja ali predelanih proizvodov iz sadja.

En znak kot potrditev skladnosti s standardi

Znak »izbrana kakovost – Slovenije« začne »zoreti« pri pridelovalcih sadja, saj morajo ti zagotavljati pridelavo po točno določenih kriterijih. To pomeni, da mora poleg pridelave in predelave v Sloveniji in izvedenih dodatnih kontrol sadje dosegati optimalno stopnjo topne suhe snovi, lupinarji pa ustrezati zahtevam glede vsebnosti vlage. Upoštevati morajo omejitve glede gnojenja, vnosa dušika v tla in širino herbicidnega pasu. Z namenom varstva rastlin smejo pridelovalci uporabljati le sredstva, ki so registrirana v Sloveniji in se uporabljajo na način, kot je predpisan v ekološki ali integrirani pridelavi sadja.

Pridelovalci morajo upoštevati optimalen čas za obiranje sadja. Na drugi strani morajo predelovalci zagotavljati, da ima vso uporabljeno sadje certifikat »izbrana kakovost – Slovenija«. Ob tem morajo upoštevati, da vse druge sestavine, ki niso proizvedene v Sloveniji (sladkor, čokolada, začimbe,…), ne smejo presegati 25-odstotnega deleža proizvoda. Prav tako morajo biti proizvodi pri pridelovalcu skladiščeni ločeno od ostalih pridelkov ter v hladilnici ali sortirnici tudi jasno označeni. Za pridelovalce, predelovalce in trgovce so predpisani tudi posebni pogoji trženja za nepredpakirano sveže sadje in predelane proizvode iz sadja.

Pridelovalci morajo upoštevati optimalen čas za obiranje sadja.

Z notranjo in zunanjo kontrolo do našega super sadja

Pridelovalci in predelovalci sadja se z vstopom v shemo »izbrana kakovost« prostovoljno zavežejo k zagotavljanju nadstandardnih kriterijev. Vsi, ki so vključeni v shemo »izbrana kakovost«, vodijo zapise in evidence po posameznih kriterijih. Njihovo delovanje je podvrženo dvostopenjskemu nadzoru. Na prvi ravni gre za lastno, notranjo kontrolo v obratih vseh deležnikov v verigi, na drugi stopnji pa zunanjo kontrolo izvajajo neodvisne organizacije za ugotavljanje skladnost. Te imenuje država, njihova naloga pa je pregledati in ugotoviti skladnost posamezne dejavnosti s predpisanimi kriteriji.

Ko naša izbira obrodi dobre sadove

Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambni industriji, ki zaposluje več kot 90 tisoč ljudi. S tem potrošniki sklenemo krog dobrega, saj omogočamo, da pridelovalci in predelovalci na police še naprej umeščajo visokokakovostno hrano slovenskega porekla. Ta pa vsem nam omogoča višjo kakovost življenja. Naj vas pri izbiri vodi slogan promocijske kampanje za sadje: »Najboljše imamo doma.«