E-oskrba je storitev socialnega servisa, ki starejšim zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom, kjer je strokovno usposobljeno osebje vedno na voljo za nasvet in organizacijo pomoči v primeru nezgode ali slabega počutja. Zato lahko E-oskrba marsikomu zagotovi bolj brezskrben vsakdan pri samostojnem bivanju na domu. Tega se zavedajo tudi v številnih občinah in društvih, ki si prizadevajo za čim bolj kakovostno bivanje svojih starostnikov. Njihovi predstavniki so o izkušnjah z E-oskrbo in o problematiki osamljenosti starejših spregovorili tudi z nami.

»Starejši čutijo posledice izolacije in so prizadeti zaradi pandemije covid-19. Še posebno če živijo sami in v bližini nimajo sorodnikov oziroma znancev. Zato je možnost E-oskrbe zanje zelo primerna rešitev, saj potrebujejo občutek varnosti in občutek, da bodo prejeli pomoč, če jo bodo potrebovali. Hkrati to olajša skrb tudi sorodnikom, ki ne morejo v vsakem trenutku priskočiti na pomoč.«

Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji

»Položaj starejših v Mestni občini Novo mesto smo predstavili občinskemu svetu in opozorili na izstopajoče probleme starejših, kar je pripomoglo k uvedbi E-oskrbe s subvencijo za občane. E-oskrba je v Sloveniji razmeroma nova oblika oskrbe, ki starejšim pomaga pri samostojnem bivanju v njihovem domačem okolju, saj jim je zagotovljena 24-urna povezava z asistenčnim centrom, kjer jim je na voljo tudi strokovno zdravstveno osebje, ki lahko v primeru nezgode ali slabega počutja takoj posreduje. Zato bi bilo seveda zelo zaželeno, da bi jo kot eno izmed možnosti vključeval tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, saj bi s tem marsikomu omogočili bolj samostojno in brezskrbno življenje.«

Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije

»Naše Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji že od leta 2012 aktivno sodeluje v projektu ZDUS-a Starejši za starejše. V projekt je vključenih 18 naših prostovoljcev, ki po 54 vaseh v občini obiskujejo starejše od 69 let. Največkrat poročajo, da zelo veliko ljudi v hišah živi samih, saj so se svojci odselili ali pa živijo v zgornjih nadstropjih družinske hiše, zato nimajo stalnega stika z njimi. Pogosto se dogaja, da so otroci ves dan od doma, onemogli starši pa so prepuščeni sami sebi. Na strokovnih srečanjih nam je Telekom Slovenije predstavil svojo storitev E-oskrba. Odziv naših uporabnikov je zelo pozitiven, tudi v društvu smo zelo zadovoljni, da smo sodelovali pri projektu.«

Nada Pintar, koordinatorka programa Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Šmartno pri Litiji

Če bi tudi vi radi svojim občanom zagotovili varnost na daljavo, za več informacij in naročilo E-oskrbe pokličite na 080 8000 ali obiščite www.telekom.si/e-oskrba.