O samoizolaciji: »To je lahko notranji preobrat ali pa pasivno preživljanje časa, če ne že mučno prestajanje ukrepov. Zahtevni časi, ki so pred nami, bodo še trajali. Pravzaprav se vsak dan na novo odloča, kakšni bodo razmišljanje, vera in vedenje do sebe in bližnjih. V posebnih razmerah velja ubrati nove oblike odzivanja.«

Njegove sanje so se izkazale za preroške, saj je le dober mesec pozneje covid-19 zavladal našim življenjem. Ko se je posvetil spremljanju biopolja Zemlje, je vse postalo logično. Kajpak, smo sredi večplastnega procesa preobrazbe, pravi.

In ta proces je tako intenziven, da se je Robi o tem odločil napisati knjigo z naslovom Planetarne spremembe, korona obdobje in zdravje sodobnega človeka. Pravi, da nas čaka zelo obsežna zgodba. »Koronavirus je kazalnik, da se ponavlja zgodovinski vzorec splošne družbene krize, apatije. Tudi kuga se je pojavila, kadar je stanje zavesti izrazito padlo. Takrat pade imunski sistem. Znašli smo se pred izzivom osebne in globalne ekologije: kako pozdraviti posledice in vzroke napačnega odnosa do narave in neodgovornega pristopa do naravnih zakonitosti. Duhovno nas situacija uči vzdrževati notranjo stabilnost in prilagajanje na spremembe,« meni strokovnjak geomantije, katere programi temeljijo na tradiciji upoštevanja svetosti prostora in med drugim učijo, da je izhod iz stiske in stresa vedno narava. Dovolite ji, da je vaša uteha, ko je vsega preveč.

Nova šola življenja

O časih, ki prihajajo: »Lahko so zahtevni in oteženi s posledicami krize koronavirusa ali pa velika priložnost za spremembe, začenši na lastnem pragu. Tudi tokrat šteje kritična masa. Bodisi v družini, delovnem okolju, kraju bivanja, državi in na ravni civilizacije.«

Opazovanje biopolja Zemlje daje poznavalcu jasno vedeti, da je leto 2020 namenjeno preobrazbi. Počasi se luščijo vsi nesmisli, ki smo jih tako dolgo živeli. Smo sredi civilizacijskega preloma, pravi sogovornik in pripoveduje takole: »Ogledalo je nastavljeno velikim igralcem usode družbe in človekovi kritični masi na planetu. Učimo se nove šole življenja. Spremembe Zemlje prihajajo na površje. Koronavirus je le del obsežnih planetarnih sprememb. Pripraviti se na nove čase je prioriteta tega leta. Prepoznavanje stanja v svetu, ven iz splošne medijske zmede, je koristno bolj, kot se zdi na prvi pogled. Ker odpira ogledalo, kdo pravzaprav smo in kaj hočemo, kje so meje in kje nove poti. Velja se učiti pri vzroku in ne ponavljati iste zgodbe v valovih. Vračanje vase zelo pripomore k družbeni klimi v pozitivne preobrate.«

Človeštvo pred zgodovinskimi vprašanji

O reševanju zapletov: »Med koronakrizo je pravzaprav priložnost za končno preobrazbo preživete prevlade razuma. Negativni pol preveč prevladuje s svojo 'dramo', zato svetovno dogajanje lahko iztiri v daljšo recesijo. Velja poudarjati pozitivno plat reševanja zapletov tam, kjer imajo priložnost odigrati vlogo sprememb.«

Lavin je prepričan, da se je človeštvo znašlo pred zgodovinskimi vprašanji zaradi podnebnih sprememb. »Opazen je civilizacijski simptom odtrganosti od Zemlje. Kaže se na vseh področjih. Potreben je preobrat k rednemu stiku z njo.« K sreči postaja vedno več ljudi dojemljivih za osebno spremembo in energije okolja. »Krize človeštva prinašajo apel na sodelovanje in sobivanje z naravo. Povsod po planetu se odpirajo nove razsežnosti te preobrazbe. Zelo važen nauk čaka civilizacijo in vsakega človeka posebej, to je pogledati v oči resnici in se soočiti s stanjem, prevzeti odgovornost pri skrbi zase in za okolje.« Treba se je naučiti razumeti vzroke in posledice. Kot primer razloži, kaj sporoča izbruh koronavirusa na Kitajskem. »Kitajska je porušila princip jin in jang iz duhovne tradicije na lastnih tleh. Z ekonomijo, ki ubija ekologijo. Nauk zgodbe je, da se kršenje naravnih zakonitosti dogaja na ravni civilizacije.« Tako družba kot vsak zase moramo začeti ponovno upoštevati osnovne naravne zakonitosti. Se iz preteklih let najprej marsikaj naučiti, saj lahko napredujemo šele, ko dojamemo lekcijo. Ko bomo nato postali še ustvarjalni, v istovetenju z rešitvijo in ne problemom, se nam bo odprla pot napredka.

Kolektivno čiščenje

O regeneraciji v objemu doma: »Regeneracija v lastnem domu je bistvena. V sodobnem tempu življenja s številnimi izzivi in delovnimi obremenitvami je dom prostor počitka, obnavljanja in stika s sabo in družino. Energijsko stanje doma določa, kako hitro se regeneriramo. Obstaja cela vrsta negativnih energijskih tokov okolja, ki lahko slabijo odpornost doma. Delujejo na različnih ravneh, od duhovne do eterične, geobiološke. Na bioenergijsko polje hiše vpliva poleg stavbe in zemljišča še psihološko stanje stanovalcev. Značaji vseh stanovalcev se seštejejo v skupni značaj hiše – na temelju značaja kraja in lokacije hiše. Postavitev hiše z značilno ureditvijo je vedno skupek medsebojnega vplivanja ljudi, ki tam živijo.«

»Vse to je kolektivno čiščenje. Spoznati moramo pozitivno plat in se tako uglaševati. Potem pride do podpore ustreznih duhovnih sil. Vsekakor bodo razpadale nekatere oblike delovanja. Iskati pa velja nove poti v sintezi osebne perspektive, skupnosti in Zemlje,« svetuje in nadaljuje: »Srčika vsega, kar se odvija pred našimi očmi vsepovsod, je sprememba. Tako osebno kot kolektivno na ravni civilizacije. Vsak se lahko vpraša, koliko je sam del rešitve in koliko problema (bodisi v družini, družbi, službi, pri projektih, sam pri sebi in preprostih vsakdanjih razmišljanjih o svetu. V letu 2020 se bo preobrazba stopnjevala. Izziv, ki je pred nami, je ozaveščanje o novih razmerah v sebi in svetu hkrati. In pripravljanje k spajanju osebne in družbene ekologije, k vključevanju novega duhovnega smisla bivanja.« Lavin nam ponudi tri osnovne napotke: »Treba je prevrednotiti prioritete, povezati svoja življenjska področja delovanja z Zemljo ter poenotiti poslanstvo, cilje, samozdravljenje, praktična dela, dnevno udejstvovanje in medsebojne odnose.« Ste pripravljeni na spremembe? Ali pa bi imeli raje, da svet preprosto ostane takšen, kot je?

Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.

01_Zarja_Jana_38
Zarja Jana
Revija Zarja Jana