Katero igro izbrati?

Obiskovalcem vašega piknika lahko ponudite priložnost, da se bolje spoznajo ali pa še bolje povežejo prek različnih iger. Izberite tisto, ki bo vaše obiskovalce najbolj navdušila.

1) BALINANJE: za igro balinanja potrebujemo set balinčkov, ki jih lahko kupimo v trgovini. Po barvah balinčkov se razdelimo v pare in postavimo v ravno vrsto. Najmanjši balin vržemo pred tekmovalce. Ta predstavlja usmeritev za tekmovalce, ki svoje balinčke mečejo tako, da bi se mu čim bolj približali. Ko vsi tekmovalci odvržejo svoje balinčke, zmaga tisti par, ki se je najbolj približal najmanjšemu balinu.

2) BADMINTON: za igro badmintona potrebujemo set loparjev in žogico, ki si jo tekmovalca na določeni razdalji podajata. Žogico poskusita v zraku z odbijanjem zadržati čim dlje časa.

3) KDO SEM: potrebujemo manjše listke, lepilni trak in pisalo. Za vsakega tekmovalca izberemo znano osebo, njeno ali njegovo ime pa na skrivaj napišemo na listek in jo z lepilnim trakom tekmovalcu nalepimo na čelo. Tekmovalec ne sme vedeti, katero osebo predstavlja, preostali pa mu dajejo namige, vse dokler ne ugotovi kdo je.

4) VLEČENJE VRVI: za igro vlečenja vrvi potrebujemo dolgo vrv, na sredino katere obesimo ruto. Izberemo dve ekipi tekmovalcev in določimo dve črti na vsaki strani, ki označujeta start obeh ekip ter sredinsko črto, ki predstavlja sredino vrvi in se nahaja pod ruto. Obe ekipi se postavita za svojo črto in napneta vrv. Ob signalu za začetek pričneta z vlečenjem, zmaga pa tista ekipa, ki prva z ruto prestopi sredinsko črto.

5) ISKANJE ZAKLADA: na vrt lahko skrijemo predmet, ki velja za skriti zaklad. Na liste papirja napišemo različne usmeritve in uganke, po katerih bodo tekmovalci iskali pot do zaklada in jih skrijemo po vrtu. Tisti, ki pravilno sledi usmeritvam in prvi najde zaklad, je zmagovalec.

6) VROČE-HLADNO: na vrt skrijemo predmet po lastni izbiri. Z izštevanko določimo tekmovalca, ki bo predmet iskal. Tekmovalec ne sme vedeti, kje se predmet nahaja, vsem ostalim pa zaupamo skrito lokacijo. Ko pričnemo s tekmo iskanja, tekmovalca usmerjamo z besedama vroče (tekmovalec se nahaja blizu skritega predmeta) ali hladno (tekmovalec se ne nahaja blizu skritega predmeta). Tekmovanje traja vse dokler oseba ne najde skritega predmeta.

7) TEKMA V ŽAKLJU: tekmovalcem razdelimo platnene žaklje in jih postavimo za črto na enem koncu vrta, ki označuje start. Vsak tekmovalec naj z obema nogama stopi v svoj žakelj in počaka na signal, ki označuje začetek tekmovanja. Ko se sproži signal, vsak izmed njih s sonožnimi poskoki v žaklju, ki ga močno drži z obema rokama, prične s tekmovanjem. Skačejo vse do ciljne črte, ki jo postavimo na drug konec vrta. Tisti, ki prvi priskače čez ciljno črto, je zmagovalec.