Dominanten predstavnik reške likovne scene po besedah likovne kritičarke Jasne Rodin sodi v sam vrh hrvaške likovne ustvarjalnosti. Njegove prve predstavitve v Sloveniji se je udeležilo lepo število ljubiteljev umetnosti, likovna kritičarka Nelida Nemec pa se je umetniku poklonila z uvodnim govorom na dogodku.
Med drugim je povedala: »Njegovo štiridesetletno ustvarjalno obdobje nam sicer razgrinja paleto ustvarjalnih zanimanj in iskanj na področju slikarstva, kiparstva in dizajna, saj njegov likovni opus zajema tako instalacije kot skulpture, objekte in reliefe, kolaže in interiere, predvsem pa slike in risbe, kjer je pustil najgloblji pečat tako po izvirnosti kot sporočilnosti, kar nam zelo sugestibilno sporočajo tudi te slike iz njegovega zadnjega ustvarjalnega obdobja. Dela, kot Imaginacija, Kaotičnost, Ljubezen, Horizontalno vertikalno, Ležeči akt, nas nagovarjajo z dvojnostjo: v jeziku čiste abstrakcije in abstraktne figuralnosti; z dialogom med črto in barvo, kompozicijo in strukturo, s haptičnostjo in vizualnostjo. S podoživeto interpretacijo umetnikovega notranjega sveta v dialogu s samim sabo, s tematiko, ki jo v različnih življenjskih in ustvarjalnih obdobjih drugače vidi, doživlja in interpretira. Filipovićevo slikarstvo je vizualno vznemirljivo in nagovarjajoče, problematizira nove paradigme in nove medije v sodobni umetnosti, pa tudi odnos in interakcijo klasičnega slikarskega pristopa in sodobnih digitalnih medijev.”
Razstava bo v Galeriji Kos na ogled še do 26. oktobra 2019.

aaa
Elza Budau in Jože Murkovič

b
Mateja Duhovnik in Ada Gorjup (Europa Donna)

j
Jožef Školč (v sredini)

c
Marija Veljanovska Nemec in Nelida Nemec