Koncept je del projekta Sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi, katerega cilj je izboljšati delovanje in kakovost slovenskega sodnega sistema. Različni udeleženci v sodnih postopkih (priče, žrtve, tožene in tožeče stranke) se med sodnim postopkom soočajo z različnimi izzivi. Razvit koncept predstavlja orodje za izboljšanje uporabniške izkušnje v sodnem postopku s povezovanjem vseh digitalnih in fizičnih stičnih točk – od prejema vabila do končne razsodbe.

»Bistveno pri projektu je, kako slovenski sodni sistem približati strankam na sodiščih in splošni javnosti, da se bodo počutili slišani, spoštovani, obravnavani nevtralno in jim bo sistem vzbujal zaupanje, kar bo posledično vplivalo tudi na dvig splošnega zaupanja v slovensko sodstvo,« je o namenu projekta povedal mag. Jaša Vrabec, LL.M., vodja Službe za razvoj sodne uprave na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Rok Klemenc in Miha Ceglar iz agencije Renderspace
Pristop
UX Design Awards

Strokovnjaki iz svetovalne agencije Renderspace so iskali odgovor na vprašanje, kako zasnovati in izboljšati storitve sodišč, da se bo s tem izboljšala uporabnikova izkušnja s sodišči in sojenjem, posledično pa povečalo zaupanje v slovenski sodni sistem. S tem namenom so raziskali in analizirali težave storitev in izkušnje vseh ključnih deležnikov sodnega sistema. Na podlagi pridobljenih podatkov so za vrhovno sodišče zasnovali načrt za izboljšanje komuniciranja z internimi in eksternimi deležniki, izboljšanja infrastrukture in opreme za učinkovitejše delo zaposlenih in boljšo izkušnjo strank ter izboljšanje procesov in izobraževanja zaposlenih za učinkovitejše delo s strankami. V sklopu projekta je nastalo spletno mesto nasodiscu.si, namenjeno strankam in ostalim deležnikom sodišča, animacije s poenostavljeno razlago sodnih postopkov in slovenskega sodnega sistema, tiskane brošure z razlago najpogostejših sodnih postopkov, zemljevid sodnih stavb v Ljubljani, priročnik za prenovo sodnih pisanj in obrazcev ter priročnik za kontrolo uspešnosti aktivnosti.

»Za nas je bil to zahteven projekt, na katerem smo znanje iz snovanja brezhibne uporabniške izkušnje in oblikovanja storitev (ang. service design) prelili v prakso na kompleksnem in razvejanem področju, kot je slovenski sodni sistem. Verjamem, da smo pokazali pomemebnost prepletanja teh dveh veščin za uspešno povezovanje organizacij s svojimi deležniki, saj omogočata snovanje, upravljanje in tudi merjenje najpomembnejšega – izkušnje, ki jo organizacije vsak dan ustvarjajo s svojimi uporabniki,« mag. Žiga Vraničar, vodja strateškega razvoja na agenciji Renderspace.  

Iz desne proti levi - Miha Cegla
Pristop
UX Design Awards

Renderspace prvo slovensko podjetje z nagrado UX Design Awards

Nagrade UX Design Awards so bile podeljene v sklopu sejma in konference IFA, ki jo letno obišče več tisoč novinarjev in več sto tisoč navdušencev nad tehnološkimi novitetami. 7-članska žirija je med 51 nominiranimi projekti iz 20 držav izbrala 9 projektov z izjemno uporabniško izkušnjo, katerih namen je med drugim prispevati k oblikovanju odgovornega in v prihodnost usmerjenega sveta. Žirija je svojo odločitev utemeljila z navedbami, da projekt za izboljšanje sistema komuniciranja slovenskih sodišč z javnostmi skozi večjo preglednost in boljši dostop do podatkov izboljšuje samostojnost državljanov ter z večjo transparentnostjo javni upravi omogoča prepoznavanje in sprejemanje potrebnih sprememb. Renderspace letos praznuje 20-letnico snovanja uporabniških izkušenj in razvoja digitalnih ekosistemov, novih poslovnih modelov, konceptov, produktov in storitev z uporabo relevantnih izkustev, ki temeljijo na aktivni participaciji.