Zdravniška napaka v zasebni medicini ni redkost niti v Sloveniji, čeravno o posledicah skaženosti in poškodbah zdravja v medijih največkrat beremo v tuji zasebni zdravniški praksi. Poleg lepotne kirurgije prihaja do nestrokovnega zdravljenja in neželenih rezultatov tudi v estetski dermatologiji, laserski korekciji vida in očesni kirurgiji, med pogostejšo neetično in nestrokovno prakso pa sodi zobozdravstvo. Za razliko od javnega zdravstva, pa na področju zasebnega odkrivamo vzroke za nastalo zdravniško napako tudi v finančnem motivu izvajalcev zdravstvene oskrbe. Ta je po zakonu prepovedan- vsako zdravljenje mora biti namreč izvajano izključno in samo zaradi največje koristi s prejeto zdravstveno oskrbo za vsakega pacienta.

Zakaj lahko nastane zdravniška napaka v zasebni medicini?

Zdravniška napaka v zasebni medicini lahko nastane zaradi enega ali več vzrokov, ki so neusposobljenost izvajalca zdravstvene storitve in s tem zdravljenje, ki ni izvedeno po strokovnih standardih, malomarno zdravljenje, že omenjeni finančen motiv izvajalca, zdravljenje brez privolitve pacienta ter drugih. Posledice zdravstvene oskrbe, ki jih vedno nosi pacient, pa so lahko tudi nepopravljive. Kadar pa so popravljive, pa so revizijski posegi običajno finančno dražji in prinašajo nove rizike za pacienta.

Pacient se za zasebni poseg odloči zaradi pričakovanih koristi

Na Inštitutu za varstvo pacientov pri oškodovancih potrjujemo, da se za posege ne bi odločili, če bi bili vnaprej seznanjeni z možno neželeno posledico in neprimernim rezultatom zdravljenja, to je, da bi dobili primerno pojasnilno dolžnost, ki sodi med temeljne pacientove pravice.

Tako se pacient ne odloči za lepotno operacijo, da bo po njej videti slabše ali skaženo, za odpravo dioptrije, da bo dobil poškodbo očesa, za zobozdravstveno oskrbo, po kateri bo potreboval novo sanacijo in podobno. Pacient z zasebnim posegom pričakuje izboljšanje, odpravo nepravilnosti in najpomembneje, napake zdravljenja ali neželenih zapletov, povezanih z nestrokovnim zdravljenjem, ne pričakuje in je zanj intenzivnejša, kot če bi tako posledico doživel v naključni nesreči.

Pravica do denarne odškodnine

V Sloveniji so že izplačane rekordne denarne odškodnine za zdravniške napake v javnem zdravstvu. Pacientova pravica pa je tudi denarna odškodnina v primeru napake zdravljenja v zasebni medicini. Na Inštitutu za varstvo pacientov se specializirano ukvarjamo z odškodninami v medicini in pomagamo oškodovancu do pravične odškodnine na izvensodni in sodni ravni.

Kako ravnate, ko se vam zgodi zdravniška napaka?

V primeru, da se vam je zgodila zdravniška napaka, se za zastopanje vaših pravnih interesov in za denarno odškodnino obrnite na Inštitut za varstvo pacientov. Več informacij in storitve najdete na www.ivp.si.

Vizitka:
Inštitut za varstvo pacientov- IVP, Kidričeva 25, 3000 Celje, W: www.ivp.si, T: 031 896 220, M: info@ivp.si. Delovni čas od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.