Čeprav se bodo mnogi vrtičkarji strinjali, da pred leti skoraj ni bilo sledi o strunah, se danes marsikje srečujejo s to trdovratno nadlogo. Gre za škodljivce, ki vrtnine uničijo, še preden te uspejo zrasti, in sicer tako, da obglodajo koreninski sestav, kar rastlinam onemogoči rast in nadaljnji razvoj. Ti polifagni škodljivci večino življenja preživijo v tleh. Sicer pa so strune ličinke hroščev pokalic, ki nam sicer na vrtu ne predstavljajo večjih težav.

hrošč pokalica
Dreamstime
Strune so pravzaprav ličinke hroščev pokalic.

Poznamo rešitve?

Tako kot pri večini škodljivcev je tudi tukaj borba dolgotrajna. Strun se ne bomo rešili v eni sezoni, temveč bomo morali v boj za kar nekaj let in se problematike lotiti celovito in dolgoročno. Vzrok za njihov pretiran pojav je porušeno ravnovesje, čemur prisostvuje tudi povečana uporaba pesticidov in insekticidov, ki uničijo ali preženejo naravne sovražnike. Vsekakor pa lahko strunam močno zagrenimo in onemogočimo delo z rednim okopavanjem, saj se rade zadržujejo v zbiti, mokri in neobdelani zemlji.

vrtna struna
Dreamstime
Zoper strune se lahko uspešno borimo z nastavljanjem gomoljev tik pod površino zemlje in rednim odbiranjem.

Redno kolobarjenje

Posebej v slast gredo strunam kapusnice, krompir, čebula in solata, ni pa rečeno, da se ne bodo lotile tudi drugih posevkov. Žal je tako, da gre za vrtnine, ki se jim vrtičkarji ne morejo upreti, da jih ne bi posadili na domačem vrtu. A vendarle obstaja nekaj rešitev. Da bi se strunam izognili, vrtni strokovnjaki priporočajo redno kolobarjenje, sicer pa tudi sprotno prekopavanje in odbiranje ličink, s katerimi se največkrat srečamo prav v maju in juniju.

solata 1
Dreamstime
Napad strun prepoznamo po ovenelih listih.

Odbiramo jih z vabo

Za odbiranje požrešnih ličink lahko uporabite preproste, naravne rešitve. Vrtičkarji zoper strune uporabljajo kar nekaj trikov. Eden izmed teh je nastavljanje krompirjevih oblic, ki jih zagrebejo tik pod zemljo ob jutrih in jih še isti večer ali pa čez dan ali dva poberejo iz tal ter tako skupaj z ličinkami uničijo. Enako uporabni so tudi drugi gomolji, nekateri pa prisegajo celo na oblice bučk, ki gredo strunam prav tako v slast.