Pred vpisom v tečaj, otroka spoznajte z užitki na snegu. Najprimernejše za to so številne snežne igre, pa sankanje in kepanje ter ustvarjanje sneženega moža. Že takoj ko otrok shodi, mu lahko te stvari pokažete.

Da bi otrok od smučarskega tečaja lahko odnesel kar največ znanja, je pomembno, da otroka s prvimi zavoji spoznajo starši. Pozneje pa je pomembno, da zna otrok te zavoje pravilno izvesti. Napake, ki se jih otrok nauči zgodaj, so ključnega pomena, zato je toliko bolj primerno, da učenje smučanja ali deskanja na snegu poteka pod budnim očesom učitelja, ki bo otroka spremljal in ga nadzoroval. To je še posebno pomembno pri tistih starših, ki so sicer sami dobri smučarji, a ni nujno, da so tudi dobri pedagogi. To pomeni, da ni nujno, da bodo otroka naučili smučati pravilno, in ni nujno, da bodo otroku dali primerna navodila, ki so pomembna za usvojitev prvih smučarskih tehnik in pozneje za njegov napredek.

Dobro je, da se manjši otroci vsega naučijo na zabaven in poučen način, tudi smučanja in deskanja. Samo tako sneg resnično vzljubijo in na njem uživajo.

Učenje v skupini ima veliko prednost

Otroci začetniki imajo na tečajih sicer vedno možnost, da se vpišejo v tako imenovani vrtec, kjer otroke učijo spoznavanja s snegom skozi igro. Tako se tudi naučijo prvih smučarskih korakov. Skozi igro se namreč otroci naučijo, kako ravnati na snegu, in se primerjajo z drugimi otroki. Včasih celo malce tekmujejo, kar je popolnoma zdravo. Pri vsem tem pa je zelo pomembno, da se otrok snega ne ustraši, ampak ga vzljubi še bolj.

Boljši napredek je v skupini

Običajno otrok na tečaju smučanja usvoji veliko več znanja, kot bi ga, če bi ga učili samo starši. Ker otrok v skupini posnema vrstnike in običajno tuje ljudi bolj uboga kot svoje starše, je napredek tako hitrejši. Meja potrpežljivosti, ki jo otrok pozna pri starših, je navadno bistveno nižja kot tista, ki jo izkusi pri smučarskem učitelju. Otrok ima na tečaju tudi družbo ostalih vrstnikov, kar pripomore k temu, da se skozi igro poveže in osredotoči na smučanje.