Glavni protagonisti so poročen par, ki se je zaradi hrupa s sosednjega travnika odločil za tožbo, in Regina Killer, ki na taistem travniku pase živino, poroča britanski BBC.

Zakonca sta se v okoliš preselila leta 2011. V iskanju miru sta kupila veliko hišo na posestvu, ki je takrat mejilo na prazen in spokojen travnik. Vse se je spremenilo leta 2014, ko je sosednje zemljišče najela Killerjeva in si tam ustvarila manjšo mlečno farmo. Na travnik so bile kmalu spuščene krave, po dolini pa so začeli odzvanjati kravji zvonovi. Tihote željna zakonca, ki želita ostati neimenovana, sta se čez noč znašla v alpski katastrofi. Zvonovi so kaplja čez rob, a nevzdržen je že smrad govejega gnoja, trdita.

Rešitev v tehnologiji?

Killerjeva, ki je prvo tožbo, ki jo je leta 2017 vložil soprog, dobila, jima odgovarja, da so kravji zvonovi v Alpah nekaj tradicionalnega, molža krav pa da je njen vsakodnevni kruh. Nezadovoljna s prvo odločitvijo sodišča se je za drugo tožbo zoper kmetico zdaj odločila še soproga. Za povrhu pa zakonca tožita še lokalni svet v Holzkirchenu. Krivi so, trdita, zaradi odločitve, da se pašnik odda kmetu oziroma kmetici. Na sodišču sta potarnala, da kemblji na kravjih zvonovih donijo dan in noč, zaradi neprespanih noči pa da sta zapadla v depresijo. Menita tudi, da gre v tem primeru tudi za krutost do živali, saj da zaradi »ogromnih« in »glasnih« zvonov trpijo tudi krave. Zavzemata se, da bi krave raje opremili z GPS sledilniki.

Killerjeva odgovarja, da krave zvonove nosijo zaradi lastne varnosti. Tako jih lahko hitreje odkrije, kadar pobegnejo. Ta »tehnologija« po njenih besedah dokazano deluje, uporabna pa je tudi ponoči. GPS sledilniki so na drugi strani predragi, njihova uporaba pa je šele v eksperimentalni fazi, trdi kmetica, ki uživa tudi podporo lokalne skupnosti. »Ljudlje se morajo navaditi, da imamo tukaj kmetije, vključno s kravami in gnojem. Tako lahko imamo sveže mleko,« je spor komentiral eden od vaščanov. Župan Olaf von Löwis ostaja diplomatski. Takole ni povedal praktično ničesar: »Na kocki je vprašanje, ali se lahko kravji zvonovi v naši regiji obravnavajo kot ustrezen del kmetijstva. Drugo vprašanje v tem kontekstu je to, v kakšni meri lahko rejo živali štejemo kot objektivno motnjo.« Sojenje, ki poteka na sodišču v Münchnu, bo predvidoma trajalo do januarja, zakonca pa lahko do takrat kot vsako zimo vendarle uživata v tihoti, saj krave te mrzle mesece preživljajo v hlevu.