Posamezniki se za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti običajno odločajo ob pomembnih življenjskih prelomnicah, kot so poroka, rojstvo otroka, nakup nepremičnine. Podatki iz analize Zavarovalnice Triglav kažejo, da je povprečna starost zavarovane osebe ob sklenitvi življenjskega zavarovanja za primer smrti med letoma 2012 in 2017 znašala 38 let.

Motivi za sklenitev so razumljivi. Ko od vas postanejo odvisni drugi člani družine ali ko želite poskrbeti za poplačilo stanovanjskega kredita, če bi se vam kaj zgodilo, je življenjsko zavarovanje najbolj logična rešitev. Z njim zmanjšate tveganje, da bi se vaši svojci morali ob morebitni težki izgubi morali soočati še s hudimi finančnimi posledicami. A le, če določite dovolj visoko zavarovalno vsoto.

Ni dovolj, da ga imate
Skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posamezniki odločajo za sklenitev Življenjskega zavarovanja za primer smrti. A žal se jih še vedno premalo zaveda, da samo zavarovanje ne bo dovolj. Ustrezna mora biti zavarovalna vsota. Med novosklenjenimi Življenjskimi zavarovanji za primer smrti v letu 2018 je bilo skoraj tretjino zavarovanj z minimalno zavarovalno vsoto 10.000 evrov.

Glede na to, da je priporočljiv minimum zgolj za nadomestitev izpada dohodka zavarovane osebe trikratnik njene letne plače, je to precej malo. Če upoštevamo povprečno neto plačo v Sloveniji, bi tako zavarovalna vsota morala znašati vsaj 39.000 evrov, če bi družini želeli za minimalno priporočljivo obdobje omogočiti življenjski standard, primerljiv s tistim, ki ga je imela pred smrtjo bližnjega.

Koliko bi potrebovali vaši najbližji?

Ugotovite z nekaj kliki v spletnem kalkulatorju. 

Nikakor pa ta znesek ne zadošča še za pokritje morebitnih finančnih dolgov v obliki kreditov in za zagotovitev finančne varnosti vzdrževanih družinskih članov. K trikratniku letne plače bi morali tako prišteti še višino neodplačanih dolgov, kot so posojila, lizingi in negativna stanja na bančnem transakcijskem računu.

Bodite odgovorni
Življenjsko zavarovanje za primer smrti je le eden od pomembnih vidikov, s katerimi lahko poskrbite, da bo vašim bližnjim ob morebitni izgubi nekoliko lažje.

Zakaj je pomembno, da si svojci vzamejo čas in kakovostno odžalujejo, si lahko preberete v poglobljeni zgodbi.

Priporočamo tudi, da pripraviti vse potrebne dokumente in oporoko, ki bi jo iz odgovornosti do dedičev moral napisati takoj ob pridobitvi premoženja in jo kasneje po potrebi tudi dopolnjevati. Le tako bi jim v težkih trenutkih, ko jim ne bi več mogli stati ob strani, pomagali, da se izognejo nekaterim socialnim in pravnim nejasnostim ter se v večji meri posvetijo v tistem trenutku najpomembnejšemu – žalovanju.