Hibridna naprava, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, toploto črpa iz zraka in/ali zemlje, hkrati pa je tišja od delovanja gospodinjskega hladilnika. Gre za nov ekološki in varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brezplačne energije uporablja obnovljiv vir zraka in zemlje.Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša.

toplotna1
Promocijsko gradivo
Zunanja enota Krono Multi S.

Kot primarni vir toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka, pa preklopi in kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom.

toplotna3
Promocijsko gradivo
Notranja enota Krono Multi S – tišja od delovanja hladilnika!

Zunanja in notranja enota sta povezani s cevmi po katerih kroži protizmrzovalna kapljevina z vrhunskimi lastnostmi prenosa toplote. Več: www.kronoterm.com