Mobilna verzija
04:01 19. avgust 2018

Mladi, poznate programe usposabljanja in zaposlovanja, ki vam lahko pomagajo na poti do zaposlitve?

Oglasno sporočilo
Posodobljeno: 11:58 / 11.6.2018

Mnogi mladi negotovo vstopajo na pot iskanja zaposlitve po končanem šolanju, zato Zavod RS za zaposlovanje s pomočjo evropskih sredstev ponuja številne možnosti usposabljanja in zaposlovanja.

STA

V program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih se lahko vključijo brezposelni mladi, za katere delodajalec pridobi subvencijo v višini 5.000 evrov. Program prinaša ugodnosti in koristi tako za mlado osebo kot za delodajalca, ki pridobi nov in zagnan kader. Ria je pojasnila: »Imela sem srečo, saj me je svetovalka zaposlitve seznanila s programom. Da ustrezam kriterijem za vključitev, sem omenila tudi delodajalcu, ki me je zaposlil s pomočjo programa.« Robert Kogler iz podjetja RTI d.o.o. je pojasnil, da so za Rio dobili subvencijo, s pomočjo katere so lahko drug drugega najprej spoznali. »Ker smo se ujeli, smo ji po zaključku poskusne dobe potrdili zaposlitev za nedoločen čas.«

kLemen Razinger 4

Delodajalci in mladi brezposelni se lahko vključijo v program Usposabljanje na delovnem mestu – mladi, preko katerega pridobijo praktična znanja in izkušnje na konkretnem delovnem mestu. Rezultati kažejo, da se v letu dni po zaključku usposabljanja zaposli več kot 70 odstotkov udeležencev. Mladi imajo možnost, da se prek Učnih delavnic vključijo v delovno okolje na področju socialnega podjetništva.

kLemen Razinger (2)

Na voljo je neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci. Tisti, ki nimajo končane srednje šole se lahko odločijo za Projektno učenje mlajših odraslih. Mladi s podjetno žilico pa imajo možnost pridobiti subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov.

Več o programih usposabljanja in zaposlovanja, ki so podprti z evropskimi sredstvi, na eu-skladi.si  in ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi.

Vaš prispevek