Salamijadarska komisija, ki ji je predsedoval Peter Štefanič, upokojeni dr. veterinarske medicine, je ocenila 57 domačih salam (v galeriji fotografije z ocenjevanja). Najboljše ocene so dobile salame Andreja Košmrlja s Slatnika, Slavka Ponikvarja iz Šentjerneja, Janeza Peterlina iz Bele Cerkve, Gostišča Felicijan iz Boštanja, Braneta Faleskinija iz Straže, Rada Črtaliča iz Boštanja, Veronike Vlahovič z Omote in Milana Ivanetiča z Omote. Omenjenih osem bo s svojimi salamami sodelovalo na državnem ocenjevanju salam.

salame 2, komisija
Dolenjski list
Letošnja novost je bila, da so bili na ocenjevanju tudi trije ocenjevalci pripravniki.