Na današnji dan obeležujemo dan varne rabe interneta. Gre za osrednji dogodek v okviru meseca varne rabe interneta, ki vsako leto poteka februarja in katerega cilj je spodbuditi vse deležnike k ustvarjanju prijaznejšega interneta za vse, še posebej za njegove najmlajše uporabnike.

Letošnji dan varne rabe interneta poteka pod sloganom Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj, piše na spletni strani slovenske točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si.

Spletni ugled in pretirano objavljanje na družabnih omrežjih

Tekom celotnega meseca bo po vsej Sloveniji potekala vrsta aktivnosti, s katerimi želijo še prav posebno pozornost nameniti temam spletnega ugleda in pretiranega objavljanja na družabnih omrežjih.

Uporabnik namreč vsakič, ko objavi informacije na spletu, kjer jih lahko vidijo vsi, izgubi nekoliko svoje zasebnosti in dopolni svoj spletni ugled in digitalni odtis.

K izvajanju aktivnosti so posebej povabljene šole in druge organizacije, ki delajo z mladimi. Sodeč po podatkih s spletne strani Safe.si bo v aktivnostih letos sodelovalo več kot 230 učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz preko 210 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov.

Več kot 100 držav s celega sveta vsako leto drugi torek v februarju praznuje dan varne rabe interneta. Ta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE, v katerem delujejo nacionalni točke osveščanja o varnih ter učinkovitih načinih rabe interneta ter IKT-tehnologij. Znotraj mreže že od leta 2005 deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si.