Valhalla, četri film iz produkcije Sweetgrass Productions prikazuje človekovo iskanje mladostniške svobode. Odmaknjeno od običajnih ekstremnih športov, Valhalla prikazuje svoj edinstven slog in strukturo ter obenem premika meje smučarskega žanra - z iskanjem novih trendov in drugačnim pristopom.

valhalla film nagec smucar.jpg2
Vimeo

In vsekakor je golo smučanje popoln odklon od običajno videnega. In prav zato ni nenavadno, da izseki iz filma Valhall še vedno krožijo po svetovnem spletu in to kljub temu, da je film premierno bil prikazan že pred dvema letoma.

valhalla film nagec smucar.jpg1
Vimeo