V državnem statističnem uradu so ob tej priložnosti zbrali nekaj statistik. V sektorju IKT je predlani denimo delovalo 6091 podjetij, najštevilčnejša so bila podjetja za računalniško programiranje in svetovanje. Največ prihodkov so med tem ustvarila telekomunikacijska podjetja, in sicer kar 41 odstotkov celotnega prihodka v sektorju IKT.

Za razvojno-raziskovalno dejavnost so IKT podjetja predlani namenila okoli 60 milijonov evrov, kar je 8,4 odstotka vseh razvojnih izdatkov podjetij v poslovnem sektorju.

Med drugim so postregli tudi s podatkom, da je v Sloveniji lani internet prek mobilne naprave zunaj doma ali delovnega mesta uporabljajo 42 odstotkov oseb, starih od 16 do 74 let. To je nekoliko pod evropskim povprečjem, ki znaša 51 odstotkov.

V spletnih družabnih omrežjih je med tem sodelovalo 42 odstotkov oseb (evropsko povprečje je 46 odstotkov), storitve računalništva v oblaku pa jih je uporabljalo 31 odstotkov. Prek interneta je telefoniralo ali video telefoniralo s spletno kamero 29 odstotkov oseb, kar Slovenija uvršča v evropsko povprečje.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) ob svetovnem dnevu informacijske družbe sicer opozarja na vse večji razvojni zaostanek digitalne družbe v Sloveniji v primerjavi z evropskim povprečjem in potrebo po bolj vključujoči informacijski družbi. Ob tem izpostavljajo tudi problematiko financiranja nevladnih organizacij na tem področju.

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe vsako leto obeležimo 17. maja. Ta dan zaznamuje obletnico podpisa prve Mednarodne telegrafske konvencije iz leta 1865, ki je bila podlaga za oblikovanje današnje Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) - specializirane agencije ZN za področje elektronskih komunikacij in informacijske družbe. Agencija letos praznuje okroglih 150 let.

Namen dneva je okrepiti zavedanje o možnostih, ki jih k razvoju družbe in gospodarstva prispeva uporaba interneta, računalnikov, mobilnih telefonov in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Vedno pomembnejše pa je tudi ozaveščanje o digitalnem razkoraku - o možnostih za dostop do interneta in o e-veščinah, ki jih posamezniki in podjetja potrebujejo.