Geslo letošnjega dne se sicer glasi Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za izboljšanje cestne varnosti, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Varnost v cestnem prometu je namreč globalni problem, ne samo v smislu preprečevanja poškodb in javnega zdravja, temveč predvsem v smislu izboljšanja učinkovitosti upravljanja prometa, kot orodja za preprečevanje nadaljnjih vplivov cestnega prometa na okolje in posledično podnebne spremembe.

ITU poskuša razviti globalne standarde na področju najnaprednejših IKT za inteligentne transportne sisteme in varnost voznikov, ki izkoriščajo kombinacijo računalnikov, komunikacij, pozicioniranja in avtomatiziranih tehnologij, vključujoč avtomobilske radarje za preprečevanje trkov.

V okviru letošnje tematike so države pozvali, da med drugim v nacionalnih politikah spodbujajo uporabo IKT za povečanje varnosti v cestnem prometu ter da spodbujajo zavedanje udeležencev v cestnem prometu o nevarnostih uporabe integriranih navigacijsko-informacijskih sistemov ter drugih komunikacijskih naprav med samo vožnjo.

Države naj bi tudi spodbujale razvoj in uporabo inteligentnih transportnih sistemov, naslovile problem uporabe nevarnih, s tehnologijo povezanih, motilcev med vožnjo, razmislile, ali je smiselno harmonizirati frekvenčni pas 79 GHz za uporabo avtomobilskih radarjev, ter razmislijo, na kakšen način bi lahko spodbujale razvoj varnih uporabniških vmesnikov v vozilih.

Javna agencija RS za varstvo prometa tako vodi preventivno akcijo na nacionalni ravni, s sloganom "Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ", katere glavni cilj je zmanjšati stopnjo uporabe mobilnega telefona med vožnjo in povečati stopnjo zavedanja voznikov in voznic o nevarnosti uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Raziskava je namreč pokazala, da jih med vožnjo uporablja četrtina voznikov.

Akcijo bodo izvajali tudi prihodnje leto, v njej pa sodelujejo policija, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, nevladne organizacije ter glavni mobilni operaterji v Sloveniji in zastopniki mobilnih telefonov.

Naloga homologacijskega organa, v Sloveniji je to Agencija RS za varnost prometa, pa je zagotoviti, da so vse telekomunikacijske naprave, ki so vgrajene v vozilih, skladne s predpisi, veljavnimi v EU.

Ob svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe bodo izvedli več aktivnosti. Tako bodo obvestili izpitne kandidate o nevarnosti nepravilne uporabe IKT v vozilih in hkrati propagirali pravilno uporabo IKT. O pravilni uporabi IKT pa bodo seznanjali v šolah vožnje ter v organizacijah, ki izvajajo tehnične preglede in registracijo vozil.

Podatki državnega statističnega urada sicer kažejo, da je Slovenija po opremljenosti z IKT in po uporabi IKT primerljiva s povprečjem držav članic EU. V prvem četrtletju 2012 je širokopasovno internetno povezavo uporabljalo 73 odstotkov gospodinjstev, internet pa vsaj enkrat na teden 65 odstotkov oseb v starosti od 16 do 74 let.

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe vsako leto obeležimo 17. maja. Ta dan zaznamuje obletnico podpisa prve Mednarodne telegrafske konvencije iz leta 1865, ki je bila podlaga za oblikovanje današnje Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) - specializirane agencije ZN za področje elektronskih komunikacij in informacijske družbe.