Če bi se ta pomešal v ocean, bi to lahko pomenilo pomemben vir energije za preproste oblike življenja, če te tam obstajajo.

Evropa premore tekočo vodo in elemente kot so ogljik, dušik, fosfor, žveplo – pri Nasi menijo, da bi spojine kot je vodikov peroksid lahko bile pomemben del potrebe po energiji.

Obilje oksidantov na Zemlji, kot je peroksid, je bilo po njihovem mnenju ključnega pomena za razvoj kompleksnega, večceličnega življenja.

Nasini znanstveniki zato poudarjajo pomen vodikovega peroksida kot dejavnika v zvezi z globalnim oceanom, ujetim pod zaledenelim površjem, saj ta razkraja kisik v povezavi s tekočo vodo.