Agencija za pošto in elektronske komunikacije (Apek) bo javno odpiranje ponudb izvedla 17. aprila ob 10. uri na sedežu agencije. Slednja mora o ponudbah odločiti z izdajo odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 60 dneh od preteka roka za predložitev ponudb, torej do sredine junija.

Cilj tega sicer tehnološko nevtralnega javnega razpisa je podeliti proste radijske frekvence pod ugodnimi pogoji, tako da se spodbudi uvajanje novih širokopasovnih storitev.

Agencija pa je že februarja ob najavi priprave tega razpisa pojasnila, da bo ta razpis operaterjem omogočil kar najhitrejšo vzpostavitev omrežij in storitev četrte generacije mobilne telefonije, v katero se uvršča tudi LTE.

Agenciji bo to po drugi strani zagotovilo tudi nujno potreben čas za kakovostno predvideno pripravo razpisa in dražbe vseh frekvenčnih pasov, za katere obstaja interes (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz). S tako imenovano big-bang dražbo želi agencija omogočiti čim bolj učinkovito rabo spektra ter zagotoviti, da bo ta podeljen po realnih tržnih cenah.

Ker pa bo omenjena mega dražba končana v letu 2014 in ker nekatere odločbe operaterjev za uporabo frekvenc v frekvenčnih pasovih 900 MHz in 1800 MHZ potečejo leta 2016, se je agencija odločila za predhodni razpis v frekvenčnih pasovih 1800 MHz in 2100 MHz.

Že dlje časa je sicer znano, da največja slovenska mobilna operaterja Telekom Slovenije in Simobil potrebujeta dodatne frekvence za uvajanje mobilne telefonije naslednje generacije, ki temelji na tehnologiji LTE. Ta omogoča bistveno hitrejši prenos podatkov od trenutno delujočih omrežij - teoretično tja do 100 Mbit/s.