Raziskava prinaša novo razvrstitev na sedem razredov - od elite na vrhu do "prekariata", revnega prekernega proletariata, na dnu.

Tradicionalno so razrede določali poklic, premoženje in izobrazba, vendar zadnja raziskava trdi, da je takšna razlaga preveč preprosta. Zato predlaga tri nova merila razredov - ekonomski, socialni in kulturni kapital.

V študiji so izmerili ekonomski kapital (dohodki, prihranki in vrednost nepremičnin), socialni kapital (število in status ljudi, ki jih nekdo pozna) ter kulturni kapital (obseg in vrsta kulturnih interesov in dejavnosti). Raziskava na tej podlagi predlaga novo razvrstitev družbenih slojev.

Na vrhu je elita, najbolj privilegirana skupina Britancev, ki se od ostalih šestih razredov loči po premoženju. Ta sloj ima najvišjo raven vseh treh kapitalov.

Uveljavljen srednji razred - drugi po premoženju in z visoko ravnjo vseh treh kapitalov - je najštevilčnejša skupina.

Tehnični srednji razred - posebna majhna skupina, ki je bogata, vendar ima nizko raven socialnega in kulturnega kapitala. Zanjo sta značilni družbena izoliranost in kulturna apatija.

Novi premožni delavci - gre za mlado družbeno skupino, ki je socialno in kulturno aktivna, ima pa srednjo raven ekonomskega kapitala.

Tradicionalni delavski razred - nizka raven vseh oblik kapitala, vendar z relativno visoko vrednostjo nepremičnin. Razlog za to je najvišja povprečna starost - 66 let.

Razred delavcev v storitvenih dejavnostih - nova, mlada, urbana skupina, ki je relativno revna, vendar z visokim socialnim in kulturnim kapitalom.

Prekariat - najrevnejši in najbolj prikrajšan sloj z nizkim kulturnim in socialnim kapitalom.

Največja skupina je uveljavljen srednji razred (25 odstotkov), medtem ko tradicionalni delavski razred danes predstavlja zgolj še 14 odstotkov prebivalstva. V prekerni proletariat se uvršča 15 odstotkov Britancev, navaja BBC.

V tej največji raziskavi o družbenih razredih v Veliki Britaniji doslej je sodelovalo več kot 161.000 oseb.