Pri parih, ki so se spoznali, ko je ženska uporabljala kontracepcijske tablete, obstaja večja verjetnost, da se moški ne ponaša z ravno moškimi potezami. Raziskovalci so heteroseksualnim ženskam med 18 in 24 let predstavili podobe mlajših moških in žensk, katere so lahko po želji prilagodile – moške tako, da bi ti izgledali čim bolj privlačni za krajše ali daljše razmerje; ženske le toliko, da bi te izgledale čim bolje.

Ženske so preizkusili dvakrat: enkrat brez in nato še čez tri mesece, ko so bile na tableti, seveda prostovoljno. V slednjem primeru so izbirale ožje čeljusti in bolj zaokrožene obraze, torej ne najbolj možate poteze, napram potezam iz časa prvega preizkusa, ki so bile bolj možate. Na izbrane ženske podobe tabletke niso imele vpliva. Nato so raziskovalci preverili, če je uporaba tabletke vplivala na njihovo izbiro partnerjev.

Primerjali so 85 parov, kjer je tabletka bila v uporabi, in 85 parov, kjer ženske tabletke niso uporabljale, ko sta se partnerja spoznala. Izkazalo se je, da obstaja nekakšna povezava med jemanjem kontracepcijskih tabletk in možatimi obraznimi potezami, kar naj bi potrdila tudi matematična formula, a raziskovalci dodajajo, da ne gre za neposredno povezavo, zgolj za zanimivost.