Strelcem tako imenovanega nižjega tipa so prav usojene dramatične izkušnje, ki mu nato služijo za potrditev lastnih izjemnosti.

Te bo glasno poudarjal prav v vsakem primernem in tudi celo neprimernem položaju. Po drugi strani lahko živi monotono in duhamorno življenje, kar ni naravna oblika tipičnega strelca, toda zato nenehno išče kompenzacijo v domišljiji neobstoječih norih pustolovščin, ki jih pozneje svoji okolici predstavlja kot dejanski in vznemirljiv del vsakdana.

Poistovetenje jim je domače

Kadar so jim bližnji ljudje, istega ali nasprotnega spola, še posebej ljubi, se strelci z njimi pogosto poistovetijo.

Popolno pretiravanje

Njegova pretirana ekstravertiranost in nerazumevanje stanja v svoji okolici ter tudi vsakodnevna nestrpnost lahko prizadenejo čustveno občutljive ljudi, ki ga praviloma označujejo za nezaželenega in odvečnega v njihovi družbi.

Ker strelcu veliko pomenita materialna in finančna varnost, se lahko zgodi, da v darovih razkošja uživa do take mere, da to stremljenje postane njegov edini cilj v življenju. Najslabše značajske lastnosti nižjega tipa strelca so predvsem neskromnost, pretirana nagnjenost k uživanju in razkošju, hazardiranje, partnerska nezvestoba, izdaja in nezaupanje. Zelo težko se zbere in usmeri pozornost v več kot eno stvar, saj njegov um ne prenese zmede ali kakšne večje angažiranosti. Popolnoma je lahko okupiran z enim samim problemom, s svojo omejenostjo in nestrpnostjo pa privablja v svoje življenje lažne in nestabilne prijatelje ter si s tem pridobi zelo slabo ime in status.

Kruto ogledalo

Med ljudmi v svoji okolici strelci ne delajo nikakršnih razlik.

Kot za vsa druga znamenja zodiaka, tudi za strelca velja, da je po nečem posebnež. Če drugega ne, je v družbi vseh drugih znamenj zaradi tega, da pokaže ogledalo njihovim lastnim omejitvam, težavam in frustracijam, saj on zelo dobro krmari brez vsega tega. Če utegne biti njegov sosed v zodiakalnem krogu, kozorog, še tako zapet, konstruktiven, resen in odgovoren, to strelca ne zanima, saj prisega na svobodo izražanja ter na pravico do razmišljanja o tujih, še nikoli videnih in odkritih svetovih.

Nujna svoboda

Medtem ko nekateri drugi bolj ali manj dobro in uspešno živijo ter delujejo v zapovedanih ali dogovorjenih okvirih, pa strelec zagovarja pravico izbire in svobodne volje. Če ne bi bilo spontanega in veselega strelca, ne bi bilo tudi močne težnje po svobodi – in še danes bi bivali v tradicionalnih okvirih katerega od časov, ki so že zdavnaj minili. Minili tudi zaradi tega, ker za strelca niso bili dovolj dobri in se je potrudil razbiti okove ter oditi novih izzivom nasproti …