Aktualov dan žena je razprodan, vendar pa ima časopis Novice Svet24 za vas tri ekskluzivne VIP vstopnice, ki vam bodo pričarale nepozaben večer v najboljši družbi.

Od danes naprej vas vsak dan, do 23.2.2018 v dnevnem časopisu Novice Svet24 čaka kuponček, na katerega zapišete svoje ime in imeni dveh prijateljic, ki bi ju peljali na koncert in ga pošljete na naslov Novice Svet24, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje s pripisom »Aktualov dan žena - nagradna igra«.

Izžrebali bomo tri srečnice, ki jih za začetek čaka vrhunska zvezdniška postrežba v Mediabar Kavarni Trafika na Cigaletovi v Ljubljani, zatem pa jih bo postavni šofer, ki bo zanje skrbel ves večer popeljal do Stožic. Tam presenečenj še ne bo konec, saj srečne izžrebanke čaka poseben sprejem in druženje z nastopajoči v zaodrju. Koncert, na katerem bodo nastopili Parni Valjak, Pop Design, Lana Jurčevič, Boris Novković, Srebrna Krila in Vlado Kalember si bodo ogledale v posebnem zlatem parterju.

Ne odlašajte- kuponček vas že čaka v sveži izdaji časopisa Novice Svet24!

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Večer prijateljic«

1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre »Večer prijateljic« je Svet24, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, v nadaljevanju »organizator« v sodelovanju s Salomon d.o.o. in RGL, d.o.o.

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 14.2.2018 do vključno 23.2.2018 v dnevnem časopisu Novice Svet24.  

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je izvedba nagradne igre in razdelitev nagrade med tri bralke, pridobivanje baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji lahko bralke sodelujejo na sledeč način:

Na kuponček, ki ga najdejo na oglasu, objavljenem v dnevnem časopisu Novice Svet24 in v Salomonovem oglasniku; zapišejo, s katerima dvema prijateljicama bi si ogledale koncert Aktualov dan žena, ki bo 2. marca 2018 v dvorani Stožice v Ljubljani ter kupon z odgovorom in podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka in elektronski naslov) pošljejo na naslov: Novice Svet24, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, s pripisom »Aktualov dan žena – nagradna igra« ali
podatek, s katerima dvema prijateljicama bi si ogledala Aktualov dan žena, pošljejo na elektronski naslov urednistvo@svet24.si, kjer v zadevo / subjekt vpišejo: Aktualov dan žena – nagradna igra; odgovor in kontaktne podatke (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka) pa v telo elektronske pošte.

Sodelujejo lahko do vključno 23.2.2018 do 23.59 ure.

Med vsemi sodelujočimi bo komisija po koncu zbiranja predlogov med vsemi sodelujočimi (pravilno in v celoti izpolnjeni kuponi, elektronska pošta) izžrebala eno nagrajenko, ki bo prejela nagrado.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija po koncu nagradne igre izžrebala eno (1) nagrajenko, ki bo osvojila nagrado, določeno v 8. točki Pravil.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajenke
Za sodelovanje v sklopu nagradne igre »Večer prijateljic« se potegujejo vse sodelujoče, ki so v nagradni igri sodelovale v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil; odgovorile na vprašanje in oddale zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoče  že tekom igre niso bile diskvalificirane.

Zbiranje pravilnih odgovorov poteka od 14.2.2018 do vključno 23.2.2018, po zaključku bo strokovna komisija, določena v 7. točki teh pravil, izžrebala dobitnico nagrade, določeno v 8. točki Pravil.

Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajenki naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na uredništvu Novice Svet24, in sicer na naslovu Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.

7. Pristojnosti komisije igre
Komisijo sestavljajo 3 predstavniki organizatorja in sicer Petra Rupnik (predsednica komisije), Matija Bebar in Zoran Franc.  

Komisija igre ima sledeče pristojnosti:
nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoče kakorkoli ravnale v nasprotju s pravili te igre.
V kolikor komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, ji mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnala v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoča tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, jo ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova in preko njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad
Žreb bo potekal v ponedeljek, 26.2. 2018 in sicer se bodo sodelujoče potegovalo za eno (1) nagrado, ki vsebuje:

3x VIP vstopnica (Golden parter) za ogled Aktualovega dneva žena 2018, 2. marca 2018 v dvorani Stožice
Zvezdniško postrežbo za vse tri v kavarni Trafika na Cigaletovi v Ljubljani (ura bo določena in dogovorjena po žrebu)
VIP prevoz do Stožic z lastnim šoferjem (prevod od kavarne Trafika do Stožic)
Ekskluzivno druženje z nastopajočimi v zaodrju

9. Objava sodelujočih in žrebanje
Žreb nagrajencev izmed vseh sodelujočih v nagradni igri, bo potekal najkasneje v ponedeljek, 26.2.2018 in sicer na sedežu Novice Svet24, na naslovu Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje v prisotnosti komisije, določene v 7. točki teh pravil in ne glede na število prejetih glasov, v žrebu pa se bodo upoštevali prejeti glasovi vključno do 23.2.2018 (poštni žig oz. elektronska pošta, prispela do navedenega dne do 23.59 ure). 

Nagrajenci bodo objavljeni v tednu od 27.2.2018 do 1.3.2018 v dnevnem časopisu Novice Svet24 in na spletni strani http://novice.svet24.si.

V primeru, da izžrebana nagrado zavrne, se žreb ponovi in novo izžrebanko obvesti v skladu s Pravili. 

Komisija bo nagrajenko ponovno preverila, če je sodelovala v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 7. točki Pravil. V primeru, da je izžrebana nagrajenka diskvalificirana v skladu z 7. točko Pravil, se žreb ponovi.

10. Splošno o nagradah in sodelujočih 
Izžrebana nagrajenka izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnih naslovov (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu Pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahtevala plačila ali odškodnine.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenka v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenka tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. 
Če se izžrebana nagrajenka na obvestilo o žrebu v akciji »Večer prijateljic« v roku 24 ur ne bo odzvala ali pa se bo sodelovanju in nagradi odpovedala, bo izgubila pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator.

V skladu z navedenim, se nagrajenka strinja, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena  ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine plača organizator. 

Če izžrebana nagrajenka organizatorju zahtevanih podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja in soorganizatorja ni upravičena zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebane nagrajenke.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeleženkam ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne ženske s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi SALOMON d.o.o., SVET24 d.o.o., Dolenjski list d.o.o., Radio tednik Ptuj d.o.o. ter v z njimi povezanih družbah ter njihovi družinski člani.

12. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoče soglašajo s pravili nagradne igre. 

13. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani http://novice.svet24.si.

14. Uporaba osebnih podatkov                                           
Sodelujoče v nagradni igri dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov v nagradnem kuponu ali elektronski pošti in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoče dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženke nagradne igre dovoljujejo organizatorju in soorganizatorju, da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznica dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator in soorganizator obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznica možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

15. Preklic sodelovanja
Sodelujoče lahko kadarkoli prekličejo sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja sodelujoče zahtevajo pisno po pošti na naslov Novice Svet24, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje ali s poslanim elektronskim sporočilom na naslov urednistvo@svet24.si.  V tem primeru se sodelujoče izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

16. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženke.

Komisija ima pravico iz nagradne akcije diskvalificirati katerokoli sodelujočo, za katero sumi, da je ravnala v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni akciji so končne.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 14.2.2018.