Tuje državljane vabimo, da v posameznem kraju samostojno poiščejo prenočišče, obiščejo lokalno znamenitost po lastnem izboru, obiščejo turistični urad, se pogostijo v lokalni gostilni ali restavraciji in vsa doživetja vestno dokumentirajo. 
Za pokritje vseh stroškov (pot, prenočišče, hrana, nakupi spominkov, obiski sejmov in razstav, itd.) bo  raziskovalni turistični par vnaprej dobil 150 evrov, ki jih bo moral v dveh dneh potrošiti in ob vrnitvi predložiti račune. Reportažo s fotografijami bodo po povratku oblikovali in napisali novinarji dnevnega časopisa Svet24.

Bralci, vi pa glasujte za turistom najprijaznejšo občino v Sloveniji.
Vsak teden bomo izžrebali tri prejemnike praktičnih nagrad.Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Turistična patrulja 2016«


1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre »Turistična patrulja 2016« je Svet24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, v nadaljevanju organizator.

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 1.6.2016 do vključno 8.9.2016 v dnevnem časopisu Svet24.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Svet24 organizatorja, pridobivanje naročnikov in baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenega medija.

4. Potek nagradne akcije
V nagradni akciji lahko bralke in bralci sodelujejo na sledeč način:

- Odgovorijo na vprašanje, za katero izmed 15 predlaganih občin bi glasovali v sklopu Turistične patrulje 2016 in kupon z odgovorom in podatki (ime in priimek, polni naslov z ulico, poštno številko in krajem, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov in podpis) ali
- Odgovor na vprašanje, za katero izmed 15 predlaganih občin bi glasovali v sklopu Turistične patrulje 2016pošljejo na elektronski naslov patrulja2016@svet24.si , kjer v zadevo / Subject vpišejo Turistična patrulja 2016, odgovor in podatke (ime in priimek, polni naslov z ulico, poštno številko in krajem, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov) pa v telo elektronske pošte.
- sodelujejo lahko do vključno 8.9.2016 do 23:59
- med vsemi sodelujočimi bo komisija vsak teden izžrebala tri prejemnike praktičnih nagrad organizatorja, ki so opisane v členih 5 in 8 teh Pravil.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Vrste nagrad in načini pridobitve
Izmed vseh sodelujočih bo strokovna komisija vsak teden izžrebala 3 sodelujoče, med katere bodo vsak teden razdeljene tri praktične nagrade.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za sodelovanje v sklopu nagradne igre »Turistična patrulja 2016« se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre – torej bodo na način, določen v 4. točki Pravil; odgovorili na vprašanje in oddali zahtevane kontaktne podatke. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že tekom igre ni bil diskvalificiran.

Zbiranje pravilnih odgovorov poteka od 1.6. do 8.9.2016, v tem časovnem okvirju bo strokovna komisija, določena v 7. točki teh pravil, tedensko žrebala po tri dobitnike praktičnih nagrad.

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu Svet24, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pristojnosti komisije igre

Komisijo sestavljajo: Domen Rant, Sonči Nered Čebašek in Petra Rupnik.

Komisija igre ima sledeče pristojnosti:
- nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
- V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
- Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova in preko njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
- Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Seznam nagrad


Vsak teden bodo izžrebani trije (3x) paketi praktičnih nagrad organizatorja.

9. Objava sodelujočih in žrebanje
Žreb nagrajencev sodelujočih v posameznem tednu v nagradni igri, bo potekal vsak ponedeljek med 6.6.2016 in 12.9.2016 in sicer na sedežu Svet24, na Brnčičevi 31, 1231 Ljubljana Črnuče, v prisotnosti komisije, določene v 7. točki teh pravil in ne glede na število prejetih glasov, v žrebu pa se bodo upoštevali prejeti glasovi vključno do nedelje (sobotni poštni žig oz. elektronska pošta, prispela do nedelje, do 23:59 ure).

V primeru, da izžrebani nagrado zavrnejo, se žreb ponovi in izžrebance obvesti v skladu s Pravili.

Komisija bo nagrajence ponovno preverila, če so sodelovali v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 7. točki Pravil. V primeru, da so izžrebani nagrajenci diskvalificirani v skladu z 7. točko Pravil, se žreb ponovi.

Splošno o nagradah in sodelujočih

Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svoji imen in priimkov oz. e-poštnih naslovov (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletnih straneh in v časopisu, navedenem v 2. členu Pravil organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade.
Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu v akciji »Turistična patrulja 2016« ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami rešuje organizator.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade organizatorju Svet24, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in številko TRR-ja in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine plača organizator.

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, od organizatorja in soorganizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanih nagrajencev.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

10. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni akciji lahko sodelujejo polnoletni moški in ženske s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni (in njihovi družinski člani) v Svet24, d.o.o. in Salomon, d.o.o.

11. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči soglašajo s pravili nagradne igre.

12. Pravila nagradne akcije in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.svet24.si.

13. Uporaba osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov v nagradnem kuponu ali elektronski pošti in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženci nagradne igre dovoljujejo podjetju organizatorja Svet24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče in Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje, da kot upravljavca zbirke obdelujeta zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko Svet24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče in Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

14. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli prekličejo sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja sodelujoči zahtevajo pisno po pošti na naslov Svet24, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče ali s poslanim elektronskim sporočilom na naslov patrulja2016@svet24.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključijo iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

15. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.
Komisija ima pravico iz nagradne akcije diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni akciji so končne.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 1.6.2016.