Začetek del je bil načrtovan za letos, a se bo tako zamaknil za najmanj nekaj mesecev.

Kot razlagajo na Darsu, je Arso odredil presojo, ker bi širitev lahko vplival na zdravje in premoženje ljudi - s hrupom in posegi na vodna in priobalna zemljišča.

Dars mora tako Arsu predložiti poročilo o vplivih na okolje, na podlagi projektne dokumentacije pa nato zaprosi ministrstvo za izdajo okoljevarstveno soglasje.

Odločitev Arsa, da zahteva presojo o vplivih na okolje, je spremenila časovnico priprave projektne dokumentacije, saj je pridobitev okoljevarstvenega soglasja pogoj za dokončanje zasnove projekta. Dars je sicer projekt zasnoval v dveh fazah. Trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo za prvo etapo, med Šentjakobom in Zadobrovo, na podlagi katere so še ob koncu 2021 načrtovali začetek del že letos. Po zaključku prve etape je predvidena izvedba druge faze, med Šentjakobom in Domžalami.

Trajanje postopka presoje vplivov na okolje do izdaje okoljevarstvenega soglasja je po navedbah Darsa težko natančneje opredeliti, saj je odvisno od mnogih faktorjev, po njihovih izkušnjah pa lahko trajajo postopki presoje od nekaj mesecev do nekaj let.

Dars že nekaj časa pripravlja projekt ureditve tretjega prometnega pasu tako na prometno zelo obremenjenih štajerski in tudi primorski avtocestni vpadnici v Ljubljano, ki bo vzpostavljen z rekonstrukcijo obstoječega odstavnega v vozni pas.

Za primorsko vpadnico, torej med Vrhniko in razcepom Kozarje, mora Dars za posege na barjanskem območju prav tako izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Postopki za pripravo dokumentacije in pridobitev soglasja so v teku, objava razpisa za izvajalca del prve etape, med Brezovico in Logom, pa je odvisna od tega, kdaj bodo postopki presoje vplivov na okolje zaključeni.

Dars bo okoljsko ministrstvo za izdajo okoljevarstvenega soglasja predvidoma zaprosil jeseni. Po zaključku izvedbe prve etape bo lahko sledila izvedba še druge etape, med Logom in Vrhniko.

Dela bodo tako na štajerski kot primorski avtocestni vpadnici na ljubljanski obroč potekala predvidoma dve gradbeni sezoni.