Ustavni amandma je odziv na evropsko direktivo o strelnem orožju z leta 2018, ki uvaja strožja pravila glede posedovanja, nošenja in nabave orožja. Češka je takrat spremembam direktive nasprotovala, a brez uspeha.

Novi člen bo onemogočil dodatne omejitve glede posedovanja orožja, češki politiki pa upajo tudi, da bo okrepil njihovo pogajalsko izhodišče z insititucijami Evropske unije glede vprašanj strelnega orožja.

Na Češkem živi več kot 300.000 lastnikov legalnega orožja. Posedovanje v tej državi predstavlja svojevrstno obliko svobode, saj je bilo strelno orožje za Čehe v celoti prepovedano v času nemške okupacije med drugo svetovno vojno, v času socialistične Češkoslovaške pa je bilo posedovanje omejeno.

Peticijo za vključitev pravice do strelnega orožja za samoobrambo kot temeljne državljanske pravice je podpisalo več kot 100.000 ljudi.