V študiji Univerze v Oxfordu, katere popolni izsledki bodo predvidoma znani junija, je sodelovalo 830 prostovoljcev, starejših od 50 let. Predhodne podatke, povezane z neželenimi učinki v primeru mešanja oziroma kombiniranja dveh različnih cepiv, so razkrili v poročilu v reviji Lancet.

Prvi izsledki študije, ki so jo začeli februarja letos in ki vključuje kombiniranje cepiv AstraZenece in Pfizer, tako kažejo, da so o blagih in zmernih neželenih učinkih pogosteje poročale osebe, ki so prejele odmerka različnih cepiv. Gre zlasti za pričakovane neželene učinke, kot so mrzlica, glavobol, vročina in bolečine v mišicah. Vsi odzivi na cepiva so bili sicer kratkotrajni, nihče pa se ni srečal z neželenimi učinki, ki bi predstavljali tveganje oziroma bi vzbudili pomisleke glede varnosti cepiv.

S študijo so želeli predvsem ugotoviti, ali bi lahko kombiniranje cepiv, da se torej za drugi odmerek uporabi drugo cepivo, prispevalo k dolgotrajnejši zaščiti pred covidom-19 in boljši zaščiti pred novimi različicami sars-cov-2. Mešanje cepiv bi lahko bilo koristno tudi v primeru morebitnih težav pri dobavah cepiv posameznih proizvajalcev. Izsledki o učinkovitosti tovrstne strategije cepljenja sicer še niso na voljo.

»Gre za zelo zanimive ugotovitve, ki jih nismo pričakovali,« je pojasnil vodja raziskave Matthew Snape.

Kaj so ugotovili?

O vročini je denimo poročal vsak deseti prostovoljec, ki je v razmaku štirih tednov prejel odmerka cepiva AstraZenece. V primeru prostovoljcev, ki so prejeli odmerek cepiva AstraZenece in odmerek cepiva Pfizer, se je ta delež oseb z vročino ne glede na vrstni red odmerkov povečal na 34 odstotkov. Podobno ali celo enako razliko so opazili tudi v primeru drugih neželenih učinkov, kot so mrzlica, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in slabost.

Kot je nekoliko v šali pojasnil Snape, nam ti izsledki pravijo, da na tak način z kombiniranjem cepiv morda ne bi bilo modro na isti danes cepiti večje skupine medicinskih sester, saj bi se lahko »naslednji dan srečali s povečanjem odsotnosti z dela.« Aprila so v študijo sicer vključili dodatnih 1500 prostovoljcev, s pomočjo katerih proučujejo tudi kombinacije cepiv Moderne in Novavax.