Izguba pridelka zaradi vročinskih valov in suše se je v zadnjih petdesetih letih v Evropi potrojila, kaže raziskava, objavljena v reviji Environmental Research Letters. Raziskovalci so proučevali kmetijsko proizvodnjo v 28 sodobnih državah članicah Evropske unije in Združenem kraljestvu, od leta 1961 do leta 2018. Izsledke so primerjali s podatki o ekstremnih vremenskih dogodkih - sušah, vročinskih valovih, poplavah in pozebah. "Podnebne spremembe povečujejo izgube, kar je razvidno v že obstoječih evidencah," so zaključili.

V obravnavanem 50-letnem obdobju so vsi ekstremni vremenski pojavi postali bolj intenzivni in pogostejši, a najbolj uničujoč je vpliv vročinskih valov in suše. Izgube, ki jih terjata ta pojava so se namreč v tem obdobju potrojile. Med letoma 1964 in1990 so tovrstni pojavi terjali 2,2 odstotka vsega pridelka, od 1990 do 2018 pa že 7,3 odstotka vsega pridelka. Izsledki študije kažejo tudi, da postajajo suše vse bolj pogoste in intenzivne.

Vendar pa izgube, povezane z ekstremnimi vremenskimi razmerami, niso iste pri vseh vrstah pridelka. Najhuje je pri žitih, ki sicer zavzemajo skoraj 65 odstotkov vseh obdelovalnih površin v EU. Vsaka sušno leto izgube namreč poviša za tri odstotke.