Po oceni CDC je grožnja za širjenje novega koronavirusa, ki jo predstavljajo odprti vrtci in pouk v šolah za mlajše otroke, manjša kot odpiranje šola za starejše otroke. Zato priporočajo, da je zapiranje vrtcev in šol za mlajše otroke eden zadnjih ukrepov, ki naj jih sprejmejo oblasti v okviru boja proti novemu koronavirusu.

V raziskavi, v kateri so obravnavali mlajše osebe stare do 24 let, so namreč ugotovili, da se incidenca viša s starostjo in posameznim obdobjem epidemije. Pri vseh skupinah je bila najvišja zadnji opazovalni teden v začetku decembra. Ob tem CDC opozarja, da se trend večjega števila okužb v zadnjih mesecih sklada s trendom povečanega števila potrjenih okužb pri odraslih, to se je namreč večalo vse od septembra.

Skupno so od marca do začetka decembra obravnavali več kot 2,8 milijona potrjenih okužb pri otrocih in mladih do 24 let. Od tega so okoli 57 odstotkov okužb potrdili pri mlajših, starih od 18 do 24 let. Pri 14- do 17-letnikih so potrdili 16 odstotkov okužb. Skoraj osem odstotkov okužb so potrdili pri otrocih starih med 11 in 13 let. Med otroci, ki so stari od pet do deset let, so potrdili okužbo pri skoraj 11 odstotkih. Pri najmlajši skupini otrok starih do štiri leta so potrdili sedem odstotkov okužb.

Glede na raziskavo imajo mlajši blažje simptome covida-19. Bolnišnično oskrbo je namreč potrebovalo 2,5 odstotka okuženih, pri odraslih ta delež znaša 16,6 odstotka.

Ni razlike 

Študija še ugotavlja, da šolanje na daljavo ni bistveno pripomoglo k zmanjšanju števila okužb. V ZDA sta namreč skoraj dve tretjini vrtcev in osnovnih šol omogočali delno oz. polno prisotnost, kljub tem osebnim stikom pa niso zabeležili povečanega števila potrjenih okužb. Delež okužb je bil namreč primerljiv s tistimi območji, kjer je potekalo le šolanje na daljavo. 

CDC ob tem dodaja, da je ključnega pomena za zmanjšanje števila okužb upoštevanje preventivnih ukrepov v družbi. Pri tem izpostavlja pravilno nošenje zaščitnih mask. Če bo v lokalni skupnosti porast števila okužb, bo to opazno tudi pri mlajših, dodajajo.

CDC priznava tudi nekaj pomanjkljivosti študije, pri kateri je glavno, da običajno na novi koronavirus testirajo tiste osebe, ki kažejo simptome, pri mlajših pa je več asimptomatskih primerov. Obenem nimajo razpoložljivih podatkov o številu okuženih med zaposlenimi v vrtcih in šolah.

V tretjini evropskih držav pouk normalno, v tretjini v celoti na daljavo

V Evropski uniji imajo države članice različno strategijo glede šol, pri vrtcih pa so si bolj enotne. Glede na pregled obstoječih informacij so bili prejšnji teden odprti vrtci v večini držav članic EU, izjema je le Grčija, kjer veljajo strogi protikoronski ukrepi in so popolnoma zaprti tako vrtci kot šole. V nekaj državah članicah, med njimi v Sloveniji, so vrtci odprti le za nujno varstvo.

Pri šolah so razmere precej raznolike. Po prazničnem decembru je sicer več držav članic sprva v okviru ukrepov podaljšalo šolske počitnice, med njimi Latvija, Irska in Nemčija. Prejšnji teden je sicer pouk normalno potekal v okoli tretjini držav članic, prav tako je v okoli tretjini držav članic potekal v celoti na daljavo.

Države se pogosto poslužujejo tudi različnih kombinacij. V nekaj državah pouk poteka normalno za učence s posebnimi potrebami, poleg Slovenije na primer še v Estoniji, ter za mlajše otroke do 2. ali 4. razreda, tako je to med drugim v Bolgariji.