Več sto metrov potoka oz. kanala je bilo v turkizni barvi. Krivdo gre iskati pri enem od podjetij v industrijski coni. V odtočnih cevih so našli ostanke te suspenzije, za katero snov gre, pa še ni znano. Cevi, v katerih se je nabrala modra snov, so že očistili.

Doslej niso zaznali smrti med živalmi. Orf poroča, da v mlečno modri vodi plavajo ribe in race, zato ocenjuje, da v vodo ni iztekla večja količina suspenzije, ki bi bila lahko škodljiva za živali. Vzorce za kemijsko analizo so že vzeli, rezultati pa še niso znani.