Novinarka Spiegla ga je najprej vprašala, kako nevaren je dejansko koronavirus? Nekoliko naivno vprašanje, na katerega je Antes odgovoril: "Ko bi le vedel". Po eni strani številke prinašajo veliko nejasnosti, po drugi strani je po njegovem največja nevarnost, da bi bil zaradi ogromnega števila bolnikov zdravstveni sistem preobremenjen, kot je na primer v Italiji, Franciji in Španiji.

Domneve o številu okuženih

Za Antesa obstajata dva ključna problema s številkami. Nihče ne ve točno, koliko ljudi se dnevno okuži s koronavirusom in koliko jih umre zaradi bolezni covid-19. Antes pojasni, da vsi strokovnjaki izpostavljajo, da je dejansko število okuženih večje od uradnih številk. Koliko? To pa le domnevajo, nekateri pravijo, da gre za petkratnik, drugi govorijo celo o dvajsetkratniku. Takšen razpon je po Antesu pokazatelj, da gre za grobe ocene, zato tudi ni možno natančno oceniti, kolikšen delež hudo obolelih bo potreboval intenzivno nego v bolnišnicah.

Resnica je kompleksna

Kaj pa število umrlih? "Odločilno je, kako štejemo smrtne primere," pravi Antes in razloži, da se trenutno vsaka smrt okuženega s koronavirusom šteje kot smrt zaradi koronavirusa. "Resnica je bolj kompleksna, številni, ki zdaj umrejo zaradi koronavirusa, bi najverjetneje umrli tudi brez okužbe, vendar nekoliko kasneje," je na videz brezčuten Antes, ki svoje besede podkrepi s primerom pacienta s kritičnim obolenjem srca in hkrati okuženega s koronavirusom. Je umrl zaradi covida-19 ali zaradi bolezni srca in ožilja?

Antes se strinja, da je to problem pri velikem številu smrti starejših. Težko je določiti natančen vzrok smrti. Pri večini smrtnih primerov v razdelek za vzrok smrti vpišejo "primarno", "osnovno" bolezen. To pa lahko storijo šele po natančnješi preiskavi, obdukciji, zato Antes meni, da bodo eksaktni podatki o "kosi koronavirusa" znani šele čez približno osem mesecev.

Tedensko naključno testiranje 

Ugledni matematik sicer podpira nemške ukrepe o fizičem distanciranju, omejitvi javnega življenja (podobno kot v Sloveniji) in ni naklonjen bolj "liberalnemu" švedskemu pristopu. Meni pa, da bo le sprotno, enkrat tedensko, testiranje na večjem, reprezentativnem vzorcu prebivalstva dalo koristne podatke, na podlagi katerih se bodo lahko sprejemale tehtne odločitve.

Kaj torej storiti? "V naslednjih tednih zbrati čim več informacij o virusu in na podlagi tega ukrepati," meni Antes, ki državljanom svetuje, da upoštevajo ukrepe in navodila oblasti. V določenem trenutku pa bo morala politika sprostiti stroge omejitve, saj bo sicer "škoda, gospodarska, osebna in zdravstvena, večja od te, ki jo je prinesel koronavirus. Uničenih je lahko milijone ljudi."

"Zveni kruto, toda vzeti bomo morali v zakup, da bodo zaradi koronavirusa ljudje umirali. Odločilno vprašanje je, ali jih bo umrlo 20.000 ali 30.000, kot v sezoni hujše gripe, ali bo številka presegla 100.000." (številke veljajo za Nemčijo).