"Več moramo storiti za upravljanje kriz, ko se te razvijejo," je v Davosu dejala prva evropska komisarka Ursula von der Leyen. "In za to potrebuje Evropa kredibilne vojaške zmogljivosti. In mi smo temelje za evropsko obrambno unijo že postavili. Je komplementarna zvezi NATO, a je drugačna."

Nemka, ki je pred nastopom na predsedniško mesto Evropske komisije opravljala vlogo ministrice za obrambo v svoji domači državi, je o ideji evropske vojske govorila že večkrat. V njenem današnjem govoru pa je opozorila, da je unija bila večkrat ujeta nepripravljena, ko so se pojavili geopolitični konflikti. "Gre za evropsko oblikovanje lastne prihodnosti," je dejala. "Da bi bili bolj asertivni v svetu pa se moramo na nekaterih področjih bolj potruditi. Nedavni dogodki so pokazali kje moramo storiti več. Libija nam kaže, kaj so posledice omahovanja."

Ideji skupne vojske Evropske unije sicer nasprotujejo Združene države Amerike. Washington opozarja, da bi se naloge evropske vojske lahko prekrivale z nalogami zveze NATO, ta pa bi zato postala neučinkovita. Zadržki ZDA do evropskega vojaškega projekta pa močno vplivajo na nekatere ameriške zaveznice v Evropi, ki zato projektu nasprotujejo. Najbolj baltske države in države vzhodne Evrope, ki se bojijo Rusije in se pri obrambi zanašajo na ameriško vojsko, ki je prisotna na njihovih ozemljih.